Víkendové stretnutie DDA v Prahe

Víkendové stretnutie DDA v Prahe

Termín: 8.12. - 10.12.2017

Jedná sa o uzavreté stretnutie, t.j účasť len Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín (v zmysle tradície 3)

Ubytovanie a miesto stretnutia:

Křesťanský domov mládeže a školní jídelna u sv. Ludmily, s.r.o.
Francouzská 1/585
120 00 Praha 2 – Vinohrady