Zápis 17 BM z 18. 8. 2016

Zápis 17 BM z 18. 8. 2016

Zápis ze 17. BM DDA_18.8.2016.docx (17159)

 

 Zápis zo 17. pracovného meetingu skupiny DDA – Vnútorné dieťa

 dňa 18.8.2016

  

1.Účastníci:  Danka,   Jiří,  Honza, Pavla, Alica

Nasledujúci BM bude 8.9.2016  

2. Nové služobné pozície od 1.7. 2016

Sekretár skupiny – Jiří                                                                                                                    Spojovateľ – Vilém                                                                                                                            Spravovateľ webovej stránky) – zostáva Jiří a Danka                                                                      Rozosielateľ tém cez FB – zostáva Lucka (ak súhlasí)                                                                                                                 Mail - Posielanie témy týždňa cez mailovú yahoo skupinu „Vnútorné dieťa“ zostáva Saška, (ak súhlasí)                                                                                                                                            Sekretár BM -  Majka                                                                                                                                    Spojovateľ BM - Danka                                                                                                                                Príprava tém na nedeľné meetingy – pokračuje Danka do septembra, od 18.9.2016 bude témy pripravovať Honza   do konca roku 2016                                                                                                                                       Denne zamyslenia – Marcelka naďalej pokračuje v prekladaní DZ                                                                       Príprava tém na  štvrtkové  meetingy  -  Viky

Danka dala návrh na prejednanie a vyjadrenie členom, ako často má rotovať funkcia „príprava tém na nedelné stretnutia“. Na BM sme odsúhlasili rotáciu na pol roka.

Bolo dané na zváženie ako by mali rotovať služby Spravovateľ webu, FB a Yahoo skupiny. Či to budú rotovať raz za rok, prípadne 2 roky.  Na BM sme odsúhlasili 2 roky.                                                                                                                    

3. Založenie účtu

Slovensko – účet mKonto  SK80 8360 5207 0042 0540 1236– založené na Sašku, disponent Paťka                                                                                                                                                                     stav účtu je 286 eur  + 136 USD prispela Danka ( použité na zaplatenie domény )                                                                                         

                                                                                                                                                    Česko – Jirka založil účet vo FIO banke  číslo účtu 2100942934/2010                                                                       stav účtu je 810 kč

 4. Doména:

 Jirka dorieši detaily okolo domény

5. Práca na návrhu letáku: Jiří vyžiada od Viléma verziu letáku pre tlač a umiestni ju na webe. Členovia si môžu leták stiahnuť a rozdávať podľa potreby.

 

6. Literárna komisia:                                                                                                                                                 

Preklady sú hotové po 4. krok. Ďalej sa prekladá 5. a 6. krok a na ďalšom sa dohodnú členovia LK po lete.  Preklad je časovo náročný. LK by uvítala, keby sa zapojil aj niekto ďalší.
Bolo dohodnuté, že ľudia, ktorí majú záujem pomáhať pri preklade pošlú vyjadrenie svojho záujmu na adresu alica.bencova@centrum.sk a ďalšia komunikácia bude prebiehať cez maily, prípadne sa dohodne skypový rozhovor. Koordinátor literárnej komisie je Alica. Zatiaľ sa 4 ľudia podieľajú na preklade.                                                                                                                                   Macka robí korektúru už hotových prekladov.

Bolo dohodnuté, že na web stránku sa dajú aj nekorigované preklady, a neskoršie sa premažú hotovým prekladom. Aj ten nedokonalý preklad môže pomôcť v práci na krokoch.

 Jirka slúbil, že to, čo je doteraz hotové, dá na web,aby to ľudia mohli používať. 
 

7.Osobné príbehy:

Všetci členovia DDA budú naďalej rozmýšľať o osobných príbehoch                                   

 8.Pracovné stretnutie:

    Pracovné stretnutie sa uskutoční v Prahe  v dňoch 14.10.-16.10.2016. Honza urobí tabuľku na požiadavky na ubytovanie, pošle na adresu dospelé dieťa a spoločne s Jiřím nájdu vhodné ubytovanie. Danka aj Alica tiež preveria nejaké možnosti.

Základnou témou bude 4. Krok. Prosíme dobrovoľníkov, aby sa prihlásili, čo kto chce urobiť.

9. Odkaz o DDA na stránky AA české aj slovenské – v procese vybavovania                                       

10. Šírenie posolstva:

Alicka navrhla  podľa VČK – vypracovať leták o tom, ako založiť DDA skupinu a vložiť na webovú stránku – Alica pokračuje v práci.

11.  Mince:

Alica zakúpila od ACA mince DDA originálne v angličtine, záujemca si ich môžu kúpiť za 1 EURO

12. Aktualizácia webu.

Jirka aktualizoval a doplnil materiály na webovú stránku. Jiří prosí o pripomienky ku štruktúre webu, aby mohol stránku upraviť do prehľadnejšej podoby.

13. Formát mítingu

 Alica urobí návrh na úpravu formátu mítingu ( zjednodušenie) a po schválení ho Jiří preloží do češtiny.

14.Zjednotenie času začiatku meetingov

Mítingy vo štvrtok budú o 20.00

15. Preklady

Prišla ponuka na preklad denných zamyslení, nie je jasné, o čo ide. Jiří preverí.

Zápis urobila Alica

 

Pripomienky k zápisu prosím poslať na adresu:  majarbk@gmail.com