Zápis 20 BM z 10. 11. 2016

Zápis 20 BM z 10. 11. 2016

Zápis zo 20. BM DDA.docx (15620)

 

Zápis z 20. pracovného meetingu skupiny DDA – Vnútorné dieťa                                                             dňa 10.11.2016

1.Účastníci: Maja, Danka, , Renátka, Honza,  Jiří, Alicka

Nasledujúci BM bude 8.12.2016  

2.Služobné pozície od 1.7. 2016                                                                                                 Sekretár skupiny Jiří  -                                                                                                                                                  Spojovateľ – Vilém                                                                                                                                            Spravovateľ webovej stránky – Jiři a Danka                                                                                                                                         Rozosielanie tém cez FB –Lucka                                                                                                         Posielanie témy týždňa cez mailovú yahoo skupinu „Vnútorné dieťa“ -  Saška,                                              Sekretár BM -  Majka                                                                                                                         Spojovateľ BM - Danka                                                                                                                                            Príprava tém na nedeľné meetingy -                                                                                        Honza                                                                                                                                            Príprava tém na  štvrtkové  meetingy  -  Viky                                                                                      

Danka dala návrh na vyjadrenie členom, ako často má rotovať funkcia „príprava tém na nedeľné stretnutia“. Na BM sme odsúhlasili rotáciu na pol roka.                                                  Bolo dané na zváženie ako by mali rotovať služby Spravovateľ webu, FB a Yahoo skupiny. Na BM sme odsúhlasili 2 roky.

3. Stav účtu                                                                                                                                             Slovensko – účet m Konto  SK80 8360 5207 0042 0540 1236– založené na Sašku, disponent Paťka     stav účtu je 321 eur

Česko – Jirka založil účet vo FIO banky číslo účtu stav účtu je cca 450Kč   

4. Práca na návrhu letáku:                                                                                                         Hotová verzia letáku pre tlač je umiestnená  na webe. Členovia si môžu leták stiahnuť. Pre stretnutie v Prahe bolo natlačených 100 ks. Zaplatené z českého účtu.

5. Literárna komisia:
Alicka upravila formát mítingu  , Jirka to dal na web.                                                                                              Alicka má už temer hotový text, ktorý môžeme dať na web a neskoršie prípadne upraviť do formy letáku, bude hotový do konca mesiaca . Dá ho potom zavesiť na web - samozrejme po pripomienkovaní.
Členovia LK sa dohodli, že berú na vedomie ponuku Jeffryho na prípadné oficiálne vydanie pracovného zošita a obrátia na neho s prosbou o pomoc, keď to bude aktuálne.
Zatiaľ sa budú venovať svojmu pôvodnému plánu - preložiť pracovný zošit aspoň do takej formy, aby mohol byť na webe a záujemcovia by mohli podľa neho pracovať. Po skončení tejto úlohy sa skupina dohodne na čom a ako sa bude pokračovať.( Či oficiálne vydanie, v akom jazyku, kto urobí korektúry, kde vezmeme na to peniaze....)
Súčasný stav: Sú preložené prvé 4 kroky. sú na webe
Majka s Deniskou dokončia 5. krok.
Saška už poslala 6. krok.
Alica poslala 7. krok.
Lucka sa na ďalšej činnosti na preklade nebude podieľať.
Na preklady  sa pridala Danka a Irenka.
Postup: Saška bude robiť 8. krok
Irenka - 9. krok
Marcelka - bude pokračovať v DZ a urobí 10. krok.
Danka - bude pripravovať z VČK témy raz za mesiac na prvý míting v mesiaci tradíciu.
Naďalej sa môžu prihlásiť dobrovoľníci, ktorí by s prekladmi pomáhali.
Pripomienky a návrhy na doplnenie alebo zmeny môžete napísať na mailovú adresu -alica.bencova@centrum.sk

6.Osobné príbehy:                                                                                                                                            Všetci členovia DDA – pouvažujú o napísaní svojich osobných  príbehov, ktoré zavesíme na náš web.                                                                                                                       

7.Štvrťročné  víkendové pracovné stretnutia.                                                                                                                      Návrhy na zlepšenie organizácie budúcich stretnutí  -  detailnejšie rozpracovať organizáciu a rozdelenie služieb . Tiež sme navrhli, aby na budúce stretnutie boli na výber tieto mestá : Praha, Brno, Olomouc, Bratislava, Poprad.

8. Odkaz o DDA na stránky AA české aj slovenské                                                                               Paľko vybavil odkaz na slovenskej webovej stránke AA odkaz na našu skype skupinu.         

9. Aktualizácia webu.                                                                                                                                                                    Jirka uvedie na našom webe informácie o existujúcich skupinách DDA na Slovensku a v Čechách.

10.  Mince:                                                                                                                                                        Alica zakúpila od ACA mince DDA originálne v angličtine, záujemca si ich môžu kúpiť za 1 euro.

11. Tradície –navrhujeme od januára robiť na nedeľných mítingoch  témy o 12 tradíciách DDA. Navrhli sme prvú nedeľu v mesiaci.

12. Služby a rotácie – Renátka dala návrh na skrátenie času  rotácie služieb. Vypracovala Doodl tabuľky, z ktorými nás oboznámi mailom.

13. Inventúra skupiny – navrhujeme , aby ju skupina začala robiť. Navrhujeme ju robiť  raz za pol roka . Prvá bude v decembrovom BM .

14. Rôzne -na BM sme odsúhlasili , že doplníme vo Formáte mítingu formuláciu o oneskorených pripájaniach sa na skype skupinu.

 

Zápis urobila Maja                                                                                                                         Pripomienky k zápisu prosím poslať na adresu:  majarbk@gmail.com