Zápis z 23. BM z 9.2.2017

Zápis z 23. BM z 9.2.2017

23. BM (1).doc (38 kB)

Zápis z 23. pracovného mítingu DDA / 9. februára 2017

 

Prítomní: Alicka, Daniela, Honzík, Majka, Martina, Pavla, Pavol, Renáta, Silvia, Veronika

Termín nasledujúceho BM: 9. marec 2017

 

1. služby, zoznam sponzorov, kontakty

Honzík urobil excelovú tabuľku. Sú v nej služby, zoznam sponzorov, kontakty. Pripomienky a návrhy k nej preberieme na budúcom BM.

Info pre moderátorov mítingov: Alicka upravila formát mítingu (viď nižšie). Na konci mítingu bude moderátor tabuľku zdieľať (stiahne si ju z četu). Ak tam niečo doplní, tak len upraví v názve súboru dátum aktualizácie. To, čo je žltou, tam treba doplniť služby. Honzík sa podujal, že si tabuľku zoberie na starosť. V prípade nejasností ho kontaktujte.

 

2. formát mítingu

 Schválili sme upravený formát mítingu, kde je doplnený text o pripájaní sa na už prebiehajúci míting a zdieľanie excelovej tabuľky (služby, sponzori, kontakty) na jeho konci.

Na marcovom BM by sme mohli dať na zváženie, aby pri úprave formátu mítingu sa upravený text poslal pred mítingom do skupiny, aby si ho ľudia mohli ešte pred BM prečítať a pripomienkovať. Za mňa jednoduchšie a stručnejšie formulácie. Pripomienkovala som až po schválení, uvedomila som si to pri kopírovaní textu sem, hlavne druhý odstavec.

 

Prosím účastníkov stretnutia, ktorí z nejakých dôvodov požadujú o pripojenie počas prebiehajúceho mítingu, aby tak urobili cez chat cs.dda z dôvodu nerušenia mítingu.

 

Pre nováčikov na tomto stretnutí:  pridávam tabuľku kontaktov na členov mítingu, na ktorých, podľa vlastného rozhodnutia, sa môžu nováčikovia obrátiť s prípadnými otázkami na formu a obsah stretnutí, alebo s akýmikoľvek otázkami, ktoré im môžu pomôcť pridať sa do skupiny. V tabuľke môžete nájsť aj možných sponzorov a rozpis služieb pre jednotlivé mítingy. Pokiaľ máte záujem o nejakú službu ( spojovateľ, sekretár,  sponzor.....), napíšte prosím do chatu, aby sme mohli tabuľku aktualizovať.

 

3. stretnutie Skype skupiny DDA – tlačiareň

Hlasovali sme o zakúpení tlačiarne pre skupinu. Skupina kúpu, za podmienky, že sa nájde človek, ktorý si ju zoberie na zodpovednosť, odsúhlasila. Prihlásila sa Daniela.

 

4. literárna komisia

Členovia komisie berú na vedomie ponuku Jeffryho na prípadné oficiálne vydanie pracovného zošita. Keď to bude aktuálne, obrátia sa na neho.

Prekladá sa pracovný zošit. Po jeho preklade skupina rozhodne na pokračovaní (oficiálne vydanie, v akom jazyku, kto urobí korektúry, kde sa zoberú financie).

Stav prekladu:

Prekladajú sa všetky kroky. Prvé 4 sú na webovej stránke. Keď budú dokončené posledné tri, žltý zošit bude dokončený.

Tradície: prekladá Daniela (chce, aby gramatiku po nej kontrolovala iba Alicka)

Na webovej stránke je preložený text „Ako založiť skupinu“. Zvážiť, či by z neho nemohol byť leták.

5. osobné príbehy

Pouvažujte o napísaní svojho príbehu, ktorý by sme dali na webovú stránku.

 

6. odkaz o DDA na českú stránku AA

Úloha: Jirko – zatiaľ to tam nie je, pozri sa na to.

 

7. aktualizácia webovej stránky

Úloha: Saška Z. – na webovú stránku dať: 14 rysov (pošle Alicka), prísľuby (kde je riešenie a problém), upravený formát mítingu (tiež pošle ona), preložené tradície (spýtaj sa v BA kto Ti ich bude posielať), zápis z BM, (popis služieb v budúcnosti). Zo stránky zrušiť jeden formát mítingu (je na dvoch miestach).

Saška, všetky informácie dostaneš na stretnutí v Bratislave, tam sa dohodnete.

 

8. stav účtov

Slovensko (mBank, 280,70 EUR), Česko (FIO banka, 1 602,00 CZK)

Český zostatok účtu nie je aktuálny, Jirko je odcestovaný.

 

Schválili sme čítanie modlitby druhej tradície pred začatím biznis mítingu.

 

Vyššia Sila. Chápem, že tvoj hlas je počuť v skupinovom svedomí. Žiadam ťa, aby si mi pripomínala, že život môjho programu, a preto moje vlastné uzdravenie závisí na mojej ochote dať blaho vyššie uvedenej skupine nie podľa mojej vôle.

Keď nesúhlasím so spoločným názorom mojich spolupútnikov v službe, dovoľ mi prijať môj problém čestne a s rešpektom. Dovoľ mi počúvať a brať do úvahy názory ostatných.

Môžem uviesť svoj názor a podporiť rozhodnutia ostatných v  skupine, vrátane tých, s ktorými  by som mohol nesúhlasiť.  Tvoja vôľa, nie moja, nech sa stane. (Nech sa stane tvoja vola nie moja.)

 

Zápis urobila Renáta.