Ako nájsť emocionálnu triezvosť

Črty dospelých detí

 • Sme izolovaní a bojíme sa ľudí a autorít.
 • Snažili sme sa zavďačiť iným a pritom sme stratili svoju vlastnú identitu.
 • Bojíme sa nahnevaných ľudí a akejkoľvek osobnej kritiky.
 • Stali sme sa alkoholikmi, vzali sme si alkoholika alebo sme si našli iných kompulzívnych životných partnerov.
 • Cítime sa previnilo, ak namiesto toho, aby sme ustúpili druhým, obhajujeme vlastné záujmy.
 • Sme závislí od vzrušenia (drámy).
 • Zamieňame si lásku so súcitom a máme sklony milovať tých, ktorých môžeme ľutovať a zachraňovať.
 • Pocity z traumatického detstva máme v sebe hlboko potlačené a stratili sme schopnosť ich prežívať alebo vyjadriť.
 • Prísne sa posudzujeme a máme pocit nízkej sebahodnoty.
 • Sme spoluzávislé osobnosti a desí nás to, že by nás druhí mohli opustiť.

— Tony A., 1978

Chýba vám niečo v uzdravovaní?

Uzdravujúci sa alkoholici vďačia za svoj život 12 krokom.Mnohí z nás však postupom času zápasia s nejasným pocitom, že im v triezvosti niečo chýba. Hoci navštevujeme mítingy, naše nedostatky a pokrivené emócie v nás zanovito pretrvávajú.

Ak ste vyrastali v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou, existuje nádej. Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín sú anonymné dvanásťkrokové spoločenstvo, ktoré vám pomôže nájsť emocionálnu triezvosť – hlboké uzdravenie mysle, tela a ducha, ktoré ako prvý predstavil Bill W.

V DDA zažívajú deti z dysfunkčných rodín bezpodmienečnú lásku k sebe s pomocou svojej Vyššej Sily. Pomaly sa zbavujeme skresleného myslenia a pocitu nespokojnosti, ktoré sú dedičstvom našej výchovy.

Vaša minulosť je stále dôležitá

Uzdravujúci sa alkoholici sa sústreďujú na život v prítomnosti: deň po dni. No ak vaše detstvo poznačil chaos, zanedbávanie a zlé zaobchádzanie, čo je v rodinách alkoholikov bežné, ignorovanie minulosti môže byť smrteľne nebezpečné.

Bez pomoci uviaznu dospelí s takouto minulosťou v tragickom kolobehu vzorcov správania, ktoré sa prenášajú z jednej generácie na druhú. Prežívajú chronickú hanbu a pochybnosti o sebe, ktoré si osvojili v detstve. Mnohí, ale nie všetci, sa stanú alkoholikmi či inak závislými. Majú problémy s medziľudskými vzťahmi doma aj na pracovisku. Vo svojej bolesti často zle zaobchádzajú so svojimi najbližšími.

Tieto opakujúce sa životné vzorce sú opísané v Zozname čŕt dospelého dieťaťa. Ak sa s týmito črtami stotožňujete, možno ste ovplyvnení rodinnou dysfunkciou, alkoholizmom alebo inou porovnateľnou traumou z detstva.


DDA vám môže pomôcť

DDA nie je náhradou za triezvosť od alkoholu, ale posilňuje naše uzdravovanie.

Bill W., ktorý sám v detstve prežil hlbokú traumu, v roku 1956 predpovedal, že nové spoločenstvo bude jedného dňa používať 12 krokov a bude vytvorená starostlivá komunita na uzdravenie dlho pochovaných "psychických zranení". V DDA, podobne ako to predvídal Bill W., sa spoločne vyrovnávame so svojou minulosťou a prestávame znova prežívať to, čo sa nám stalo kedysi.

Pomocou nástrojov a prispôsobených Krokov DDA dokážeme prijať svoju bezmocnosť voči zraňujúcej minulosti. Využívame neobviňujúcu inventúru seba a svojej rodiny, aby sme uzdravili svoje správanie v súčasnosti. Pomocou svojej Vyššej Sily sa k sebe správame s láskou a nehou a nadväzujeme láskyplné vzťahy s ľuďmi, ktorí si nás vážia takých, akí sme.

Vďaka emocionálnej triezvosti sa zbavujeme vzorcov správania, ktoré sme nadobudli v detstve, a zažívame 12 prísľubov DDA. Konečne vieme, čo to znamená žiť "šťastne, radostne a slobodne."

Prísľuby DDA

 1. Svoju skutočnú identitu objavíme tak, že budeme milovať a prijímať sami seba.
 2.  Tým, že každý deň prijmeme sami seba, naša sebahodnota narastie.
 3.  Opustí nás strach z autorít a potreba zavďačiť sa.
 4.  V našom vnútri sa zrodí schopnosť podeliť sa o dôvernosti.
 5.  Tým, že čelíme svojmu pocitu opustenia, budú pre nás atraktívnejšie silné stránky a staneme sa tolerantnejšími voči slabostiam.
 6.  Budeme si užívať pocit stability, pokoja a finančnej istoty.
 7.  Naučíme sa, ako sa v živote hrať a radovať sa z neho.
 8.  Rozhodneme sa milovať ľudí, ktorí sú schopní lásky a sú zodpovední sami za seba.
 9.  Stanoviť si zdravé hranice a limity bude pre nás ľahšie.
 10.  Tým, že intuitívne robíme zdravšie rozhodnutia, opustí nás strach z neúspechu aj z úspechu.
 11.  S pomocou našej podpornej skupiny DDA sa pomaly oslobodíme od svojho dysfunkčného správania.
 12.  S pomocou našej Vyššej Sily sa postupne naučíme očakávať a dostávať to najlepšie.

Zdroj: Veľká červená kniha DDA

"Mnohí zo starších členov, ktorí
podrobili "liečbu alkoholizmu" v našom programe AA náročným, ale úspešným skúškam, si stále uvedomujú, že im často chýba
emocionálna triezvosť…
Stále nám môže unikať
pokoj a radosť."

— Bill W.

© A.A. Grapevine, 1958


"Zoznam čŕt dospelého dieťaťa hlboko v mojom srdci niečo rozozvučal. Táto práca mi konečne umožnila rozpoznať skryté presvedčenie, že na mne nezáleží, a neskôr sa tohto presvedčenia aj vzdať..."
— David M., AA & ACA

"Pre mňa bolo AA vždy o chorobe odpojenia od samého seba, druhých a Vyššej Sily. AA mi ukázalo cestu k opätovnému spojeniu a DDA mi pomohlo hlbšie uzdraviť tie čiastočky v mojom vnútri, ktoré boli v dôsledku mojej traumatizujúcej výchovy také poodpájané."

— Pam D., AA, ACA & Al-Anon

"Nebuď emocionálnym chaosom bojujúcim zubami-nechtami. Potrebuješ tento program."

— Carmela R., AA & ACA


Jedinou podmienkou členstva v DDA je túžba uzdraviť sa z dôsledkov vyrastania v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou. Príkladom sú mnohí, ktorí hovoria, že naše mítingy a program im pomohli nájsť samých seba. Sú medzi nimi dospelí, ktorí vyrastali v rodinách s duševnými chorobami, závislosťou od liekov či prísnou výchovou alebo dospelí, ktorí vyrastali v adoptívnych rodinách.


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.

Originál: Finding Emotional Sobriety»

Literatúra »