Mítink DDA na Sjezdu AA v Praze

V termínu 10. – 12. červen 2022 se v Praze koná XXV. celostátní setkání Anonymních alkoholiků, jehož mottem je "SLUŽBA UZDRAVUJE".


Adresa: José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 – Veleslavín

Anonymní alkoholici v ČR poskytnou každému jinému 12-krokovému programu místnost s vyhrazeným časem pro jeden mítink. Sdružení služeb pro DDA má s organizátory dohodnuto jedno setkání DDA, které bude do programu zařazeno v sobotu 11. 6. 2022 a bude přístupné pro veřejnost.

Konkrétní čas a název tématu ještě upřesníme. Program se momentálně jen sestavuje.

Více informací o Sjezdu AA naleznete na:

https://www.anonymnialkoholici.cz/pro-cleny/seznam-akci/ »


Akce »