Texty DDA

Následující texty zatím nejsou k dispozici v češtině. Chcete-li si je přečíst, klikněte na vybraný text a přejděte do slovenské části webu:

Ako založiť skupinu »

Sponzorstvo DDA: Spolupútnici »

Charakteristika DDA po uzdravení »

Inventúra skupiny DDA »

Slogany »

Začiatočníkovi v každom z nás »

Seznam literatury

ACA Fellowship Text – Adult Children of Alcoholics (Alcoholic / Dysfunctional Families).
ACA WORLD Service Organization, Inc., 2006, ISBN 978-0-9789797-0-6.
(Text společenství DDA – Dospělé děti alkoholiků a děti z dysfunkčních rodin, VČK – Velká červená kniha)

The Loving Parent Guidebook.
ACA WORLD Service Organization, Inc., 2021, ISBN ISBN 978-1-944840-14-3.
(Průvodce Milujícího rodiče)

Twelve Steps of Adult Children.
ACA WORLD Service Organization, Inc., 2007, ISBN 978-0-9789797-1-3.
(Dvanáct kroků dospělých dětí)

The Laundry Lists Workbook.
ACA WORLD Service Organization, Inc., 2015, ISBN 978-0-9965049-1-1.
(Pracovní sešit k Seznamům charakteristických znaků)

Daily Affirmations : Strengthening My Recovery.
ACA WORLD Service Organization, Inc., 2013, ISBN 978-0-9965049-0-4.
(Denní zamyšlení – posílení mého uzdravování)

25 Questions: Am I an Adult Child?
ACA WORLD Service Organization, Inc.

(25 otázek: Jsem dospělé dítě? – informační leták)

 ACA Sponsorship: Fellow Travelers.
ACA WORLD Service Organization, Inc.
(Sponzorství DDA: Spolupoutníci – informační leták)

To the Beginner in All of Us.
ACA WORLD Service Organization, Inc.
( Začátečníkovi v každém z nás – informační leták)

Issues for Meetings.
ACA WORLD Service Organization, Inc.
(Jak založit skupinu – informační leták)