Charakteristika DDA po uzdravení

Seznam povahových rysů po uzdravení:

 1. Vyšli sme z izolácie a nebojíme sa iných ľudí, dokonca ani autoritatívnych osobností.

 2. Nie sme závislí na druhých, aby nám povedali, kto sme.

 3. Nie sme automaticky vydesení z nahnevaných ľudí a už viac nepovažujeme osobnú kritiku za hrozbu.
 4. Nemáme nutkavú potrebu znova si navodzovať pocit opustenosti.

 5. Prestávame žiť život z pohľadu obete a v dôležitých vzťahoch nás tieto črty nepriťahujú.

 6. Nevyužívame umožňovanie ako spôsob k tomu, aby sme sa vyhli pohľadu na naše vlastné nedostatky.

 7. Necítime sa vinní, keď si stojíme za svojím.

 8. Vyhýbame sa emocionálnemu opojeniu a vyberáme si fungujúce vzťahy namiesto neustáleho sklamania

 9. Sme schopní rozlíšiť lásku od ľútosti a nemyslíme si, že zachraňovanie ľudí, ktorých ľutujeme, je aktom lásky

 10. Vystupujeme z popierania ohľadom nášho traumatického detstva a znovu nadobúdame schopnosť cítiť a vyjadrovať svoje pocity.

 11. Prestávame sa posudzovať a odsudzovať a objavujeme pocit sebahodnoty.

 12. Rastie naša nezávislosť a už sa viac nedesíme opustenia. Máme vzájomné vzťahy so zdravými ľuďmi, nie závislé vzťahy s ľuďmi, ktorí sú citovo neprístupní.

 13. Identifikujeme, priznáme si a odstránime vlastnosti alkoholizmu a para-alkoholizmu, ktoré sme si osvojili.

 14. Sme tí, čo konajú, nie tí, čo reagujú.


Seznam obrácených povahových rysů po uzdravení:

 1. Čelíme nášmu strachu z ľudí a našej obave z izolácie, riešime ich a prestávame iných zastrašovať svojou mocou a postavením.
 2. Uvedomujeme si, že útočisko, ktoré sme si vybudovali, aby sme ochránili to vystrašené a zranené dieťa vo vnútri, sa stalo väzením a my sme sa stali ochotnými riskovať a vyjsť z izolácie.
 3. Vďaka nášmu znovu nadobudnutému pocitu sebahodnoty si uvedomujeme, že už viac nie je potrebné chrániť sami seba tým, že zastrašujeme druhých našim opovrhovaním, zosmiešňovaním alebo hnevom.
 4. Prijímame a utešujeme to osamotené a ubolené vnútorné dieťa, ktoré sme opustili a vzdialili sa od neho, čím ukončíme potrebu predvádzať svoj strach zo zapletenia sa a opustenia druhými ľuďmi.
 5. Pretože sme celí a kompletní, už sa viac nepokúšame kontrolovať druhých prostredníctvom manipulácie, nenútime ich a nepripútavame k sebe zo strachu, len preto, aby sme sa vyhli pocitu osamelosti a samoty.
 6. Pomocou našej dôkladnej inventúry objavíme svoju skutočnú identitu ako schopní, hodnotní ľudia. Žiadosťou o to, aby sme odstránili svoje nedostatky sme oslobodení od ťarchy menejcennosti a veľkoleposti.
 7. Podporujeme a povzbudzujeme iných v ich úsilí byť asertívni.
 8. Odkryjeme, pripustíme a vyjadríme svoje strachy z detstva a vystúpime z citového opojenia.
 9. Máme súcit s každým, kto je uväznený v "dráme trojuholníka" a zúfalo hľadá cestu von zo šialenstva.
 10. Prijímame, že sme boli v detstve traumatizovaní a stratili sme schopnosť cítiť. Používaním 12 krokov ako programu uzdravenia znovu nadobúdame schopnosť cítiť a pamätať si a stávame sa celistvou ľudskou bytosťou, ktorá je šťastná, plná radosti a slobodná.
 11. Prijatím toho, že sme boli ako deti bezmocní "zachrániť" našu rodinu, sme schopní uvoľniť svoju sebanenávisť a prestaneme seba aj iných trestať za to, že nie sme dosť dobrí.
 12. Prijatím a opätovným spojením sa so svojim vnútorným dieťaťom už viac nie sme zastrašovaný intimitou, strachom z toho, že budeme pohltení alebo neviditeľní.
 13. Pripustením si reality o rodinnej dysfunkcii sa už viac nemusíme tváriť, že sa nič zlé nedeje a neustále popierať, že stále podvedome reagujeme na ublíženie a zranenie z detstva.
 14. Prestávame popierať a začneme konať ohľadom našej posttraumatickej závislosti na látkach, ľuďoch, miestach a veciach, aby sme prekrútili realitu a vyhli sa jej.

"Tréninkem se to zlepšuje."


Neschválený koncept. Tento překlad ještě nebyl zkontrolován ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál:
The Flip Side of The Laundry List, ACA WSO »
The Flip Side of The Other Laundry List, ACA WSO »

Charakteristika DDA »
Charakteristika DDA v pracovním prostředí »

Literatura »