Charakteristika DDA v pracovním prostředí


 1. Zamieňame si šéfa či nadriadeného s našimi alkoholickými rodičmi a máme podobné vzťahové vzorce, správanie a reakcie, ako tie, ktoré sme si preniesli z detstva.
 2. Zamieňame si našich spolupracovníkov so súrodencami či rodičmi a opakujeme naše detské reakcie v pracovných vzťahoch.
 3. Očakávame od šéfa štedrú pochvalu a uznanie za naše pracovné úsilie.
 4. Autoritatívne osoby nám spôsobujú strach a bojíme sa komunikácie s nimi.
 5. Cítime negatívny pocit "v kostiach" pri komunikácii s niekým, kto má črty alebo maniere našich alkoholických rodičov.
 6. Cítime sa izolovaní a odlišní od všetkých okolo nás, ale nikdy nevieme prečo.
 7. Strácame kontrolu, keď nás niečo znervózni, než aby sme problémy riešili produktívne.
 8. Pohltíme sa prácou našich spolupracovníkov tým, že im zvykneme hovoriť, ako majú robiť svoju prácu.
 9. Cítime sa zranení, keď kolegovia spolu trávia čas bez toho, aby nás prizvali, aj keď sme nikdy nevyvinuli úsilie spoznať ich a pripojiť sa do spoločenského života.
 10. Bojíme sa spraviť prvý krok pri spoznávaní kolegov, s obavami, že by nás nemali radi či nás neprijali.
 11. Zvyčajne nevieme, ako si vypýtať to, čo chceme alebo potrebujeme v práci, dokonca aj keď ide o maličkosti.
 12. Nevieme, ako sa za seba postaviť, keď niekto povie, či urobí niečo nevhodné. Zúfalo sa snažíme vyhnúť konfrontáciám tvárou v tvár.
 13. Sme citliví a ľahko sa rozčúlime pri každej forme kritiky našej práce.
 14. Chceme mať na starosti každý projekt či aktivitu, pretože sa cítime komfortnejšie, keď máme kontrolu nad každým detailom, než aby sme nechali druhých mať zodpovednosť.
 15. Zvykneme byt "klaunom" na pracovisku, aby sme zakryli naše neistoty, alebo aby sme získali pozornosť.
 16. Stále sa zavďačujeme a zvykneme si brať prácu navyše, či úlohy kolegov, aby nás mali radi a získali sme si tým uznanie druhých.
 17. Nevieme, ako byť asertívni v napĺňaní našich potrieb alebo pri vyjadrení obáv. Zvykneme si opakovane skúšat naše pripomienky predtým než ich vyslovíme nahlas.
 18. Mávame pocit, že si nezaslúžime zvýšenie platu, povýšenie, lepšie pracovisko alebo lepšiu prácu.
 19. Nevieme, ako si stanoviť hranice a nechávame druhých prerušovať nás. Máme tendenciu prijať viac práce bez toho, aby sme vedeli vhodne povedať "nie".
 20. Sme perfekcionisti v našej vlastnej práci a očakávame od ostatných, že sú rovnakí a maju rovnakú pracovnú morálku a hodnoty.
 21. Stávame sa workoholikmi, lebo nám to dáva pocit sebahodnoty, ktorý sme nedostali ako deti.
 22. Zvykneme striedať práce, hľadajúc perfektnú pozíciu ako náhradu za bezpečné a starostlivé domáce prostredie, ktoré sme nemali.
 23. Rozčúli nás, keď ľudia robia veci, ktoré ovplyvňujú nás alebo našu prácu, bez toho, aby sa najrpv spýtali.
 24. Máme vysokú toleranciu pre dysfunkciu na pracovisku a máme tendenciu držať sa práce, ktorá nás nerobí šťastnými, lebo nám chýba sebavedomie ju opustiť.

Neschválený koncept. Tento překlad ještě nebyl zkontrolován ACA WSO. © ACA WSO, Inc.

Originál: Adult Children of Alcoholics / Dysfunctional Families (VČK), ACA WSO, Kapitola 14 »

Charakteristika DDA »
Charakteristika DDA po uzdravení »