Moje práva

Mám právo na všechny své pocity.
Mám právo důvěřovat svým pocitům, vlastnímu úsudku, šestému smyslu a svým vnuknutím.
Mám právo se rozvíjet jako zdravá osoba, emocionálně, duševně, duchovně, tělesně a psychicky.
Mám právo vyjadřovat všechny své pocity, neškodným způsobem, v bezpečnou dobu a na bezpečném místě.
Mám právo na své místo zde, na tomto světě.
Mám právo na tolik času, kolik potřebuji, než začnu experimentovat s novými Informacemi a myšlenkami a zavedu změny do svého života.
Mám právo žít svůj život tak, jak bych chtěl a nemuset čekat, až se závislý rodič uzdraví, až bude šťastný nebo přizná, že má problém.
Mám právo vybrat si a přijmout z toho, co mi rodiče předávají, co je pro mne přijatelné a odmítnout nepřijatelné.
Mám právo na duševně zdravý, zcela neporušený způsob své existence, ačkoliv se bude částečně nebo dokonce zcela odlišovat od osobní životní filosofie mých rodičů.
Mám právo na víru v sebe samého, na to sám sebe milovat, obdivovat a vidět na sobě všechny dobré, nádherné, pozitivní věci, které ze mne dělají jedinečného krásného člověka.
Mám právo umožnit si všechny ty dobré chvíle, po kterých jsem tolik let toužil, a které jsem nedostal.
Mám právo se vždy a bez strachu těšit ze všeho krásného v mém životě, a aniž bych si to musel zasloužit.
Mám právo na uvolnění a radost bez návykových látek, únikových prostředků a nedestruktivním způsobem.
Mám právo aktivně vyhledávat lidi, místa, situace, které mi pomohou dosáhnout dobrého života.
Mám právo říkat ne všemu, na co nejsem připraven, nebo pokud se cítím nejistý.
Mám právo neúčastnit se aktivního nebo pasivního mne ničícího a škodlivého chování mého rodiče nebo nějakého jiného člověka.
Mám právo podstupovat promyšlená rizika a experimentovat s novými strategiemi.
Mám právo se změnit a růst.
Mám právo být uvolněný, hravý a radostný.
Mám právo dělat chyby, mít nehody, zklamat sám sebe a něčeho nedosáhnout.
Mám právo opustit společnost lidí, kteří mě úmyslně nebo nedbalostí sráží, podsouvají mi pocity viny, manipulují mnou, nebo mne ponižují. I mé závislé rodiče nebo jiné členy rodiny.
Mám právo ukončit rozhovor, když mne zraňuje nebo se cítím ponižován.
Mám právo se vymezit.
Mám právo být zdravější než lidé kolem mě.
Mám právo na sebe dávat pozor a starat se o sebe, nehledě na to, v jaké jsem situaci.
Mám právo zlobit se nebo mít zlost na někoho, koho miluji.
Mám právo stanovit hranice a být egoistický.
Mám právo se neusmívat, když pláču nebo když je mi do pláče.
Mám právo necítit se být vinen.
Mám právo na život, který není určován strachem.
Mám právo na život, který je něčím víc než jen přežíváním.
Mám právo na to být sám sebou.
Mám právo na to mít požadavky, aniž bych se cítil být egoistický.
Mám právo být kompetentní a hrdý na svoje výkony a práci.
Mám právo cítit hněv a vyjádřit ho.
Mám právo požádat o pomoc a podporu, obojí mi může být odmítnuto, ale požádat mohu, smím.
Mám právo na to, aby se se mnou zacházelo jako se schopným dospělým.
Mám právo být nelogický, když dělám rozhodnutí.
Mám právo dělat chyby a nést za ně zodpovědnost.
Mám právo o sobě smýšlet jinak.
Mám právo říct: "Já to nevím."
Mám právo říct: " S tím nesouhlasím."
Mám právo říct: "To je mi lhostejné."
Mám právo neomlouvat se a neuvádět žádné důvody, abych ospravedlnil své chování.
Mám právo na to, aby byl můj názor respektován.
Mám právo na to, že mé potřeby jsou stejně důležité jako potřeby druhých.
Mám právo říci někomu, jaké jsou mé potřeby (ten někdo podle okolností nemusí mít žádný zájem pro to něco udělat).
Mám právo své chování, myšlenky a pocity sám posoudit a být za ně zodpovědný. Začátek i důsledky jsou moje zodpovědnost.
Mám právo posoudit, jestli jsem zodpovědný za řešení druhých.
Mám právo být pyšný na své tělo a definovat si vlastní atraktivitu podle sebe.
Mám právo růst, učit se, měnit se a oceňovat můj věk, zkušenosti a někdy také od druhých lidí něco požadovat!!!

Překlad z oficiální německé DDA literatury (EKS – Erwachsene Kinder von suchtkranken Eltern und Erziehern).