Začiatočníkovi v každom z nás

Vitajte v programe DDA.

Sme veľmi radi, že ste tu. Ako nováčikovia, ktorí nastupujú na cestu k duchovnému prebudeniu, môžeme pociťovať čokoľvek: úľavu, smútok, nadšenie, dokonca i zmätok. Hneď po príchode sa niektorí z nás môžu cítiť dostatočne komfortne na to, aby sa začali venovať čítaniu literatúry DDA, našli si spolupútnika (sponzora) a podnikli navrhované kroky na uzdravenie.

"Potřebuji lidi."

Keď žiara nováčika zoslabne

Podľa našich skúseností nováčikovia vykazujú počiatočnú žiaru. Žiara z takzvaného "ružového obláčika" pobytu v DDA začne slabnúť a môžeme sa cítiť rozčarovaní. Nebuďte skľúčení. Mnoho z nás si myslelo, že Kroky sú čarovnou formulkou, ktorá, keď sa raz vysloví, zruší kúzlo dysfunkcie. Uzdravovanie v DDA zahŕňa viac než čítať kroky alebo rozprávať naše príbehy. Je toho oveľa viac.

Sústreďte sa

Keď žiara nováčika začne pohasínať, signalizuje to, že sa nám otvára príležitosť začať "pracovať" na našom uzdravovaní. Dostať sa za hranicu slov, prekonať naše zvyky, vstúpiť do hlbších zákutí nášho podvedomia, kde boli kritickým rodičom alebo Falošným Ja* pochované konflikty, spomienky a pocity z nášho traumatického detstva. Tam čakali na to, až budeme pripravení a budeme ich môcť spracovať.

* Veríme, že každý z nás sa narodí s Pravým Ja, ktoré je vplyvom dysfunkčného rodičovstva prinútené skryť sa. Objaví sa Falošné Ja (kritický rodič), ktoré chráni skryté Pravé Ja pred zranením, ale za vysokú cenu. VČK, s. 15.

Nech žije veľkosť vo vás

V tomto bode nášho uzdravovacieho procesu sme si možno osvojili všetky výrazy z programu DDA, možno sme sa zúčastnili mnohých stretnutí, mnohokrát pracovali na krokoch a slúžili na mnohých úrovniach služieb. Niektorí si dokonca môžu myslieť, že sú jedineční. Naša skúsenosť vraví, že vy ste jedineční.

Odhalenie "záškodníkov" a prestrojenia

Keď dosiahneme túto úroveň nášho uzdravenia, našu pozornosť môžu odpútavať mnohí "záškodníci", ktorí majú dômyselné prestrojenia: nudná práca, nový alebo starý romantický záujem, nedostatok finančných prostriedkov, atď. Môžeme mať tiež pocit, že mítingy sú na to, aby sme sa sťažovali a obviňovali, že koniec trápenia nie je reálny a žiadne uzdravenie neexistuje. To, čo nás rozptyľuje, môže byť celkom obyčajná vec, ale aj niečo nezvyčajné.

Kritický rodič alebo Falošné Ja majú v rukáve veľa takýchto trikov a nezastavia sa pred ničím. Musia zabrániť tomu, aby bolestivá pravda vyšla najavo. Napokon, toto bola ich jediná práca. Udržať bolesťou zasiahnuté Vnútorné dieťa uzavreté pred akoukoľvek potenciálnou hrozbou, ktorá by narušila bezpečie jeho ulity. Zvyčajne chvíľu trvá, kým sa láskavosť, ktorú sme v DDA našli, obráti na dôveru.

Uzdravovanie je lákavé

Ak "pracujeme" na uzdravení, láka nás to, aby sme išli hlbšie. Poznať svoje príbehy, to, ako sme ich skreslili alebo to, ako sme prijali dysfunkčné charakteristiky, nie je riešením. Je to poznanie bez uvedomia. Často smutný a predvídateľný východiskový bod procesu skutočného uzdravovania. Zistili sme, že uzdravovací proces zasahuje hlbšie, než sme spočiatku tušili. Teraz už bude naša obrana pravdepodobne dostávať varovanie. Náš neviditeľný ochranný štít je na maximálnom výkone. Náš kritický rodič alebo Falošné Ja si na mítingoch tiež dôsledne robili poznámky! Prísľuby programu duchovného prebudenia sa už nedajú odložiť. Je to náš osud. Je potrebné "pracovať" na uzdravení.

Stále sa vracajte

"Príďte zas!" Táto veta nadobúda úplne nový význam, keď sa takmer každé vlákno našej bytosti chce odpojiť a utiecť čo najďalej a čo najrýchlejšie, ako je to možné. Toto je rozhodujúce štádium, kedy môže dôjsť k uzdraveniu, ak sme vytrvalí a dôslední. Práca na našej duševnej kondícii nám umožňuje prekonať nepohodlie. Vrátiť sa späť by teraz znamenalo premeškať najcennejšiu príležitosť nášho života.

Ak dokážeme predvídať stratu žiary nováčika, ak sa dokážeme sústrediť na náš duchovný cieľ a nebudeme sa rozptyľovať, a ak sa dokážeme venovať svojim duchovným lekciám aj napriek mnohým dymovým clonám, bude naše úsilie tisíckrát odmenené. "Práca" na uzdravení sa nám odmení nezmerateľným a neopísateľným spôsobom.

Duchovný cieľ "práce" na uzdravení

Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo iným a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.

Definícia práce na uzdravení

Spracovanie a integrácia našich základných konfliktov, spomienok a pocitov je jadrom "práce" na uzdravení. Umožňuje nám stať sa celistvými (nie oddelenými), prítomnými (nie žijúcimi v minulosti alebo v budúcnosti) a duchovne prebudenými (nie duchovne mŕtvymi a znecitlivenými).

Príprava na proces uzdravovania

Možno sa budeme musieť pripraviť na náš integračný proces. Príprava môže vyžadovať uzdravenie sa z vonkajších (exogénnych) závislostí od látok. Budeme sa tiež musieť uzdraviť z akejkoľvek nezdravej závislosti na duševných, behaviorálnych alebo emocionálne vytvorených vnútorných (endogénnych) drogách.

Hľadajte fyzickú a emocionálnu rovnováhu

Po prekonaní počiatočnej oslabenej kondície sa potom môžeme snažiť získať späť našu pôvodnú fyzickú a emocionálnu rovnováhu (triezvosť) a našu pravú láskavosť - naše prebudené duchovné vedomie.

Pochopiť závislosť

Možno by sme si mali uvedomiť, že dospelé deti sú rovnako nezdravo závislé na ich obranných mechanizmoch prežitia (kritický rodič alebo Falošné Ja), ako sú alkoholici na alkohole alebo závislí na návykových látkach. Na to, aby sme pochopili, čo obsahuje "práca" na uzdravení, môže byť užitočné mať definíciu nezdravej závislosti.

Definícia nezdravej závislosti

Jednou z definícií psychických, behaviorálnych, emocionálnych alebo fyzicky nezdravých závislostí môže byť, že máme:

 • obsedantné a / alebo kompulzívne prejavy v spojitosti s:

 • nastavením mysle, správaním, pocitmi alebo zmenou nálady,

 • ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú neovládateľnosť a ich účelom je

 • blokovanie traumatických alebo bolestivých konfliktov, spomienok a pocitov,

 • ktorým náš kritický rodič alebo Falošné Ja neverí, alebo nedôveruje tomu,

 • že ich dokážeme vyriešiť, spomenúť si na ne, alebo ich cítiť (zotaviť sa).

Bezpečné spracovanie

Našou prioritou je bezpečný prístup, spracovanie a celistvosť konfliktov, spomienok a pocitov, ktoré poháňajú naše závislosti. Na rozdiel od návykových látok, ktorých je potrebné sa úplne zdržať, aby sa dosiahlo fyzické uzdravenie, musia byť naše obranné mechanizmy prežitia (Falošné Ja alebo kritický rodič) bezpečne odpojené, aby mohlo dôjsť k integrácii. Ak máme v DDA spolupútnika, povzbudí nás to, aby sme pokračovali v programe; to netreba zdôrazňovať.

Na to, aby bol proces odpojenia bezpečný, je nevyhnutné, aby sme na našom uzdravovaní "pracovali" jemne, s humorom, láskou a úctou (t.j. s pomocou Pravého Ja alebo vnútorného milujúceho rodiča). Náprava kritického rodiča alebo Falošného Ja (našich hlavných obrancov a ochrancov) a obnova Vnútorného dieťaťa by mala prebiehať starostlivým a uceleným spôsobom.

Keď odstránime túto náročnú prekážku bezpečným a starostlivým uzemnením (Pravé Ja alebo vnútorný milujúci rodič), sme schopní lepšie využiť Dvanásť krokov a opravné mechanizmy na to, aby sme ďalej budovali svoju fyzickú, duševnú a duchovnú kapacitu. To nám pomôže riešiť konflikty, vybaviť si spomienky v ich pravej podobe a vyjadriť s tým súvisiace pocity, ktoré naše závislosti zablokovali.

Možno by sme mali zvážiť výber sloganu, ktorý by nám pripomenul význam týchto míľnikov, keď sa dostaneme do tejto fázy nášho duchovného vývoja. Nezabudnime pristupovať s láskou, humorom a úctou aj k nášmu kritickému rodičovi alebo Falošnému Ja. Nakoniec, sú to naši najstarší priatelia, naši dôveryhodní obrancovia a naši oddaní ochrancovia, a nezaslúžia si o nič menej.

Navrhované slogany, niektoré vtipné, na dlhé trate:

 • DDA je spôsob života, ktorý funguje, ak to robíte. VČK, s. 51

 • Jeden malý krok pre človeka a stále musíme "pracovať" na uzdravení. :-)

 • Bezpečný prístup, spracovanie a celistvosť

 • Zúčastnite sa mnohých stretnutí, čítajte nenásytne, zdieľajte všetko, čo chcete – stále musíme "pracovať" na uzdravení. :-)

 • Pohybom vpred smerom dovnútra

 • Stále musíme "pracovať" na uzdravení, zlatko! :-)

 • Zostaň v programe

 • Vážne?! Stále musíme "pracovať" na uzdravení. :-)

 • Vytrvalo, dôsledne, aktívne

 • Pozri! Hore na oblohe, to je vták, to je lietadlo, nie, stále musíme "pracovať" na uzdravení. :-)

 • Spomínaj, cíť, rieš

 • Starostlivý a integračný proces pre všetkých

 • Už sme spomínali, že stále musíme "pracovať" na uzdravení? :-)

 • Abstinencia a odpojenie

 • Ktorej časti z toho, že musíme stále "pracovať" na uzdravení, nerozumieme? :-)

 • Rozprávaj, dôveruj, cíť

 • Yoda* hovorí: "Na uzdravení musíme pracovať stále." :-)

* Yoda je kultová postava zo sveta Hviezdnych vojen.

Zdieľanie daru uzdravenia

Tým, že postupujeme v našom duchovnom hľadaní, naše skúsenosti nám dávajú silu udržiavať a pozdvihovať naše duchovné vedomie, predovšetkým vo vzťahu k sebe, potom v interakciách s našimi spolupútnikmi, s inými dospelými deťmi a najmä s nováčikmi.

Žiadny dar nie je väčší ako ten, ktorý sme vďačne a slobodne dostali a radi rozdávame nováčikom, ktorí sa vydávajú na túto duchovnú cestu. Odovzdávanie daru uzdravenia nám prináša veľkú radosť a spokojnosť.

Nováčik, ktorý práve vstúpil do programu DDA, si zvyčajne nemyslí, že uzdravenie je možné. Neverí, že traumatické a bolestivé konflikty, spomienky a pocity sú skutočne zodpovedné za to, že jeho život je nezvládnuteľný. A ak aj sú zodpovedné za jeho nezvládnuteľný život, nováčik neverí, že sa skutočne dajú spracovať.

Naša dôsledná účasť a skromná služba na stretnutiach, naše pravdivé zdieľanie skúseností, sily a nádeje z nášho procesu uzdravovania nám pomáhajú udržiavať to, čo máme, tým, že to odovzdávame. Ubezpečujeme nováčikov, že ich duchovné prebudenie je možné a je to skutočne zázrak, ktorý sa dá uskutočniť, ak "pracujeme" na uzdravení.

Keď sme každý deň nepretržite "pracovali" na uzdravení, videli sme, že dočasná žiara našich prvých dní sa stala trvalým vyžarovaním našich prebudených duší. Videli sme, ako sme uskutočnili spirituálny let z bezpečia našich ulít a transformovali sa do jedinečných bytostí, ktoré nám predurčila naša Vyššia sila. Úprimne vám ďakujeme za prítomnosť a pozývame vás, aby ste sa stále vracali. Funguje to, ak na tom pracujete.


Neschválený koncept. Tento překlad ještě nebyl zkontrolován ACA WSO. © ACA WSO, Inc.

Originál: To the Beginner In All of Us, ACA WSO »

Literatura »