Pracovní sešity

The Loving Parent Guidebook

(Průvodce Milujícího rodiče)
ACA WORLD Service Organization, Inc., 2021, ISBN ISBN 978-1-944840-14-3.

V programu DDA je řešením stát se sám sobě Milujícím rodičem. Kniha poskytuje návod, jak vytvořit podmínky, aby jste získali zpět své Vnitřní dítě a přistupovali k sobě jemně, s humorem, láskou a úctou. Je sestavena tak, aby vám pomohla objevit lásku ve vás a rozvíjet vědomí a dovednosti, které potřebujete, aby ste se stali svým vlastním Milujícím rodičem.

Twelve Steps of Adult Children

(Dvanáct kroků dospělých dětí)
ACA WORLD Service Organization, Inc., 2007, ISBN 978-0-9789797-1-3.

Pracovní sešit Dvanáct kroků dospělých dětí poskytuje podrobnou sérii cvičení a dotazníků, které mohou použít jednotlivci při práci se svým sponzorem nebo v skupinových studiích.

Práce na překladu pracovního sešitu do slovenského jazyka je zahrnuta do plánu činnosti literární komise 2.

The Laundry Lists Workbook

(Pracovní sešit k Seznamům rysů dospělého dítěte)
ACA WORLD Service Organization, Inc., 2015, ISBN 978-0-9965049-1-1.

Pracovní sešit rozšiřuje stručný popis rysů dospělého dítěte a to i v jejich obrácené (protikladné) podobě. Obsahuje stručné otázky, které usměrňují uzdravující se dospělé dítě v procesu oživování zážitků z minulosti, které vyvolávaly pocity méněcennosti, viny, studu nebo hněvu.


Knihy

Adult Children of Alcoholics (Alcoholic / Dysfunctional Families)

(Dospělé děti alkoholiků a děti z dysfunkčních rodin, VČK – Velká červená kniha)
ACA WORLD Service Organization, Inc., 2006, ISBN 978-0-9789797-0-6.

Kniha Kroků a Tradic. Napsali ji anonymní členové DDA (ACA – Adult Children of Alcoholics & Dysfunctional Families). Poskytuje pokyny k práci na programu Dvanácti kroků, který vede k uzdravení z následků vyrůstání v rodině ovlivněné alkoholismem nebo jinou dysfunkcí. Kniha se dnes označuje jako "Velká červená kniha".

Daily Affirmations : Strengthening My Recovery

(Denní zamyšlení – posílení mého uzdravování)
ACA WORLD Service Organization, Inc., 2013, ISBN 978-0-9965049-0-4.

Meditační kniha obsahuje úvahy na jednotlivé dny v roce. Jejich cílem je inspirovat dospělé děti v jejich každodenní práci na uzdravování. Každý den je spojen se smysluplným citátem z "Velké červené knihy".

Překlad knihy do slovenského jazyka prochází závěrečnou fází úprav v literární komisi 1.


Brožury

Cross Talk

(Pravidla komunikace)

V DDA vytváříme bezpečné prostředí, kde se každý může podělit o své zkušenosti. Součástí vytváření tohoto bezpečného prostoru je, že se nedoporučuje reagovat na výpovědi jiných členů DDA. Tato brožura se zaměřuje na porušování těchto komunikačních pravidel, popisuje, jaké jsou jejich různé formy, a také důvody, proč se jim na mítincích DDA snažíme vyhnout.

Identity Papers

(Programové dokumenty)

Tato brožura obsahuje tři zprávy, které před více než 20 lety daly společenství DDA jeho identitu a cíl. Programové dokumenty obsahují základní jazyk, zaměření a postup uzdravování, které odlišují DDA od ostatních společenství Dvanácti kroků.

Good Enough Group

(Dostatečne dobrá skupina)

Brožura, která pomáhá členům DDA řešit různé záležitosti nebo problémy skupiny pozitivním způsobem. Brožura popisuje základní principy, podle kterých skupiny fungují, a obsahuje kontrolní seznam 12 tradic pro posouzení zdraví skupiny.


Pokud potřebujete informace o literatuře DDA, obraťte se na členy literárních komisí. Kontaktní údaje naleznete na stránce Literární komise.

Literatura »