Služba

Program DDA představuje originální přístup k životu, který spočívá v lásce k sobě samému i k druhým.

V programu máme k dispozici následující nástroje, které nám pomáhají na naší cestě k uzdravení:

 • navštěvujeme setkání a kontaktujeme lidi v programu, abychom s nimi diskutovali o problémech při uzdravování a možnostech jejich řešení;
 • čteme literaturu DDA, seznamujeme se se zkušenostmi druhých a přitom si zřetelněji uvědomujeme své vlastní zkušenosti;
 • vymezujeme a prosazujeme své hranice;
 • pracujeme na Dvanácti krocích a uplatňujeme Dvanáct tradic;
 • identifikujeme lidi, místa a věci, které jsou zdravé a užitečné pro náš současný život, a vyhýbáme se těm, které nejsou;
 • znovu navazujeme kontakt se svým Vnitřním dítětem (Pravým Já);
 • spolupracujeme se spolupoutníkem nebo spolupoutníky a vytváříme sítě podpory;
 • navštěvujeme setkání, která se zaměřují na problémy a řešení, na nichž společně pracujeme;
 • poskytujeme služby v rámci programu DDA.

"Pokud děláš pro DDA, děláš pro sebe."

Jedním z důležitých nástrojů uzdravování je služba. Během služby se snažíme vrátit programu něco z toho, co jsme od něj sami dostali. Tím, že na setkáních pomáháme s určitou službou, zpřístupňujeme program ostatním.

Službou pomáháme ostatním členům DDA, ale především pomáháme sami sobě. Objevujeme něco nového, získáváme dovednosti a zkušenosti, uvědomujeme si své limity a prohlubujeme proces svého uzdravování v atmosféře podpory a lásky.

Ve zdravé skupině DDA každý člen něco dělá, a tak se nakonec udělá vše, co je potřeba. Co všechno je služba společenství DDA?

 • uspořádání, příprava a úklid místnosti určené pro setkání;
 • příprava a moderování schůzky, výstupy a sdílení na setkání;
 • vedení biznis mítinku;
 • organizování akcí společenství DDA;
 • příprava a překlad literárních materiálů DDA (práce v literárních komisích);
 • administrace webových stránek společenství DDA (práce ve webové komisi);
 • vedení záznamů o finančních příspěvcích a výdajích podle Sedmé tradice (práce ve finanční a kontrolní komisi);
 • zastupování skupiny v rozhodovacích procesech v rámci interskupiny nebo mezinárodního společenství DDA;
 • péče o komunikační linky komunity DDA (e-maily, kontaktní telefonní čísla, ZOOM-linky, SKYPE-linky, atd.).

Oceníme vaši pomoc, ať už se přihlásíte k jakékoliv službě pro společenství DDA. Dobrovolníci z řad členů DDA zatím pracují ve třech komisích, které poskytují služby celému společenství DDA:

Literární komise »

Webová komise »

Finanční a kontrolní komise »


Připojte se k nám, objevte nový svět DDA a podpořte své uzdravování.

Všichni jste mezi námi srdečně vítáni!