"Spoznaj sám/samu seba – buď úprimný/-á."

Charakteristika dospelého dieťaťa


Spoluzakladateľ DDA Tony A. spísal v roku 1978 zoznam 14 charakteristických znakov osobnosti dospelého dieťaťa. Zoznam povahových rysov DDA popisuje, ako nás ovplyvnil alkoholizmus alebo iná rodinná dysfunkcia. Zoznam sa neskôr stal podkladom pre vznik dokumentu Problém.

V dospelosti môžeme podvedomé emocionálne konflikty z detstva vyjadrovať tak, že ich znova rekonštruujeme. Ak sme boli zneužívaní, môžeme zneužívať iných. Ak sme mali strach z autoritatívnych osobností, môžeme sa sami stať autoritou, ktorá zastrašuje iných, a pod. Inými slovami, dospelé deti sa tým, že si osvoja správanie svojich rodičov, "stávajú" svojimi rodičmi. Toto pozorovanie dalo podnet pre vznik Zoznamu obrátených povahových rysov DDA, ktorý poskytuje ucelenejší obraz o tom, aký vplyv má na nás alkoholizmus a rodinná dysfunkcia.


Zoznam povahových rysov:

 1. Stali sme sa izolovanými a bojíme sa iných, obzvlášť autoritatívnych osôb.
 2. Snažíme sa zavďačiť iným a pritom sme stratili svoju vlastnú identitu.
 3. Desia nás rozhnevaní ľudia a akákoľvek osobná kritika.
 4. Buď sme sa sami stali alkoholikmi (alebo inak závislými osobnosťami), alebo sme s takým človekom uzavreli manželstvo, alebo oboje, alebo sme si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napr. workoholika, aby sme naplnili našu chorobnú potrebu byť opustení.
 5. Žijeme svoje životy z pozície obetí a táto slabosť nás priťahuje v partnerských aj priateľských vzťahoch.
 6. Máme prehnane vyvinutý zmysel pre zodpovednosť a je pre nás jednoduchšie zaoberať sa inými ako sebou samými. To nám umožňuje nemusieť sa tak pozorne dívať na vlastné chyby a nedostatky, atď.
 7. Cítime sa previnilo, ak obhajujeme vlastné záujmy namiesto toho, aby sme ustúpili druhým.
 8. Stali sme sa závislými na vzrušení.
 9. Pletieme si lásku so súcitom a máme tendenciu milovať tých, ktorých môžeme "ľutovať" a "zachraňovať".
 10. Potlačili sme svoje vlastné pocity z traumatického detstva a stratili sme schopnosť cítiť alebo vyjadriť svoje pocity, pretože by to bolo veľmi bolestné.
 11. Sami seba posudzujeme príliš tvrdo a máme veľmi nízke sebavedomie.
 12. Sme závislí jedinci, ktorí majú hrôzu z toho, že by mohli byť opustení, a sme ochotní urobiť čokoľvek, aby sme si udržali vzťah a nemuseli znovu prežívať bolestné pocity z opustenia, ktoré sme zažívali počas nášho života s chorými ľuďmi, ktorí tu pre nás neboli nikdy citovo prítomní.
 13. Alkoholizmus je choroba celej rodiny. Stali sme sa para-alkoholikmi  a prevzali charakteristiky tejto choroby, aj keď sami nepijeme.
 14. Para-alkoholici skôr reagujú na konanie druhých, než by konali sami.

Zoznam obrátených povahových rysov:

 1. Aby sme zakryli strach z ľudí a našu hrôzu z izolácie, paradoxne sme sa stali autoritatívnymi osobnosťami, aby sme zastrašovali ostatných a prinútili ich, aby sa vzdali vlastného postoja.
 2. Aby sme sa nedostali do vzťahu s inými ľuďmi a tak stratili samých seba, stali sme sa sebestačnými a pohŕdame názormi iných.
 3. Desíme ľudí naším hnevom a hrozbou znevažujeme kritiku.
 4. Ovládame iných a opúšťame ich skôr, než by nás opustili oni, alebo sa vyhýbame vzťahom úplne. Aby sme zabránili zraneniam, stali sme sa izolovanými a tým sme opustili samých seba (uzavreli sme sa do seba).
 5. Žijeme život z pozície prenasledovateľa a sme priťahovaní k ľuďom, ktorých môžeme manipulovať a ovládať.
 6. Sme nezodpovední a sebeckí. Náš nafúknutý zmysel o vlastnej hodnote a vlastnej dôležitosti nám bráni vidieť naše nedostatky.
 7. Snažíme sa, aby sa iní cítili previnilo, keď sa pokúšajú presadiť.
 8. Popierame náš strach a udržujeme ho utlmený a otupený.
 9. Nenávidíme ľudí, ktorí sa hrajú na obeť a prosia, aby boli zachránení.
 10. Popierame, že sme boli zranení, a potláčame naše emócie dramatickým výrazom o "pseudo" pocitoch.
 11. Aby sme sa ochránili pred trestom za to, že sa nám nepodarilo "zachrániť" našu rodinu, prenášame našu sebanenávisť na iných a trestáme ich za náš "neúspech".   
 12. Zvládame masívne množstvo strát, ktoré pociťujeme na základe opustenia pochádzajúceho z dysfunkčného domova, a preto rýchlo opúšťame vzťahy, ktoré ohrozujú našu "nezávislosť" (nikoho nepustíme príliš blízko).
 13. Odmietame priznať, že sme boli ovplyvnení rodinnou dysfunkciou, alebo že naša rodina bola dysfunkčná, alebo že sme si osvojili niektorý z deštruktívnych postojov a správaní rodiny.
 14. Tvárime sa, ako by sme nevyrastali v alkoholickej rodine.

Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál:
The Laundry List, ACA WSO »
The Other Laundry List, ACA WSO »

Charakteristika DDA po uzdravení »
Som dospelé dieťa? 25 otázok »