"Spoznaj sám/samu seba – buď úprimný/-á."

Charakteristika dospelého dieťaťa


Spoluzakladateľ DDA Tony A. spísal v roku 1978 zoznam 14 čŕt osobnosti dospelého dieťaťa. Zoznam čŕt dospelého dieťaťa popisuje, ako nás ovplyvnil alkoholizmus alebo iná rodinná dysfunkcia. Zoznam sa neskôr stal podkladom pre vznik dokumentu Problém.

V dospelosti môžeme podvedomé emocionálne konflikty z detstva vyjadrovať tak, že ich znova rekonštruujeme. Ak sme boli zneužívaní, môžeme zneužívať iných. Ak sme mali strach z autoritatívnych osobností, môžeme sa sami stať autoritou, ktorá zastrašuje iných, a pod. Inými slovami, dospelé deti sa tým, že si osvoja správanie svojich rodičov, "stávajú" svojimi rodičmi. Toto pozorovanie dalo podnet pre vznik Zoznamu obrátených čŕt dospelého dieťaťa, ktorý poskytuje ucelenejší obraz o tom, aký vplyv má na nás alkoholizmus a rodinná dysfunkcia.


Zoznam čŕt dospelého dieťaťa:

 1. Stali sme sa izolovanými a bojíme sa ľudí a autorít.

 2. Snažili sme sa zavďačiť iným a pritom sme stratili svoju vlastnú identitu.

 3. Desia nás rozhnevaní ľudia a akákoľvek osobná kritika.

 4. Buď sme sa sami stali alkoholikmi, uzavreli sme s nimi manželstvo, alebo oboje, prípadne sme si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napr. workoholika, aby sme naplnili našu chorobnú potrebu byť opustení.

 5. Žijeme svoj život z pozície obete a táto slabosť nás priťahuje v partnerských aj priateľských vzťahoch.

 6. Máme prehnane vyvinutý zmysel pre zodpovednosť a je pre nás jednoduchšie zaoberať sa inými ako sebou samými. To nám umožňuje nezameriavať sa príliš na vlastné chyby a nedostatky.

 7. Cítime sa previnilo, ak namiesto toho, aby sme ustúpili druhým, obhajujeme vlastné záujmy.

 8. Stali sme sa závislými od vzrušenia.

 9. Zamieňame si lásku so súcitom a máme tendenciu milovať tých, ktorých môžeme "ľutovať" a "zachraňovať".

 10. Pocity z traumatického detstva máme v sebe hlboko potlačené a stratili sme schopnosť ich prežívať alebo vyjadriť, pretože je to veľmi bolestivé (popieranie).

 11. Prísne sa posudzujeme a máme pocit nízkej sebahodnoty.

 12. Sme závislé osobnosti, ktoré sa desia opustenia, a sme ochotní urobiť čokoľvek pre to, aby sme si udržali vzťah a nemuseli znova prežívať bolestivé pocity z opustenia, ktoré sme zažívali počas života s chorými ľuďmi, ktorí tu pre nás nikdy neboli emocionálne prítomní.

 13. Alkoholizmus je choroba celej rodiny. Stali sme sa para-alkoholikmi a prevzali príznaky tejto choroby, aj keď sami nepijeme.

 14. Para-alkoholici skôr reagujú na konanie druhých, než aby konali sami.

Zoznam obrátených čŕt dospelého dieťaťa:

 1. Aby sme zakryli strach z ľudí a našu hrôzu z izolácie, paradoxne sme sa stali autoritatívnymi osobnosťami, aby sme zastrašovali ostatných a prinútili ich, aby sa vzdali vlastného postoja.
 2. Aby sme sa nedostali do vzťahu s inými ľuďmi a tak stratili samých seba, stali sme sa sebestačnými a pohŕdame názormi iných.
 3. Desíme ľudí naším hnevom a hrozbou znevažujeme kritiku.
 4. Ovládame iných a opúšťame ich skôr, než by nás opustili oni, alebo sa vyhýbame vzťahom úplne. Aby sme zabránili zraneniam, stali sme sa izolovanými a tým sme opustili samých seba (uzavreli sme sa do seba).
 5. Žijeme život z pozície prenasledovateľa a sme priťahovaní k ľuďom, ktorých môžeme manipulovať a ovládať.
 6. Sme nezodpovední a sebeckí. Náš nafúknutý zmysel o vlastnej hodnote a vlastnej dôležitosti nám bráni vidieť naše nedostatky.
 7. Snažíme sa, aby sa iní cítili previnilo, keď sa pokúšajú presadiť.
 8. Popierame náš strach a udržujeme ho utlmený a otupený.
 9. Nenávidíme ľudí, ktorí sa hrajú na obeť a prosia, aby boli zachránení.
 10. Popierame, že sme boli zranení, a potláčame naše emócie dramatickým výrazom o "pseudo" pocitoch.
 11. Aby sme sa ochránili pred trestom za to, že sa nám nepodarilo "zachrániť" našu rodinu, prenášame našu sebanenávisť na iných a trestáme ich za náš "neúspech".   
 12. Zvládame masívne množstvo strát, ktoré pociťujeme na základe opustenia pochádzajúceho z dysfunkčného domova, a preto rýchlo opúšťame vzťahy, ktoré ohrozujú našu "nezávislosť" (nikoho nepustíme príliš blízko).
 13. Odmietame priznať, že sme boli ovplyvnení rodinnou dysfunkciou, alebo že naša rodina bola dysfunkčná, alebo že sme si osvojili niektorý z deštruktívnych postojov a správaní rodiny.
 14. Tvárime sa, ako by sme nevyrastali v alkoholickej rodine.

Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál:
The Laundry List, ACA WSO »
The Other Laundry List, ACA WSO »

Charakteristika DDA po uzdravení »
Som dospelé dieťa? 25 otázok »