"Nie si sám/sama."

25 otázok: Som dospelé dieťa?

"Koncept dospelého dieťaťa pochádza zo skupiny Alateen, ktorej členovia zahájili stretnutia "Nádej pre dospelé deti alkoholikov". Pôvodní členovia spoločenstva, ktorí mali 18 rokov a viac, boli dospelí, ale ako deti vyrastali v rodine alkoholikov.

Dospelé dieťa tak znamená, že keď nás niekto konfrontuje, vraciame sa nechtiac na rôzne úrovne nášho detstva."

Z Histórie ACA – Rozhovor s Tonym A., 1992

Dospelé deti alkoholikov používajú slová spoluzakladateľa spoločenstva Tonyho A. ako podklad pre definíciu osobnosti "dospelého dieťaťa". "Dospelé dieťa" je niekto, kto v dospelosti reaguje na situáciu seba-pochybnosťou, seba-obviňovaním alebo pocitom, že sa mýli alebo je menejcenný. To všetko sme sa naučili v rôznych obdobiach detstva. Bez cudzej pomoci, ako dospelí podvedome konáme pod vplyvom nesprávnych myšlienok a úsudkov. Naše nechcené návraty do detstva môžu byť nenápadné, ale dejú sa a škodia nášmu rozhodovaniu a vzťahom.


Nasledujúce otázky vám pomôžu zistiť, či vo vašej pôvodnej rodine existoval alkoholizmus alebo iná rodinná dysfunkcia. Pokiaľ vaši rodičia neboli alkoholikmi, možno pili vaši prarodičia a odovzdali túto chorobu alebo inú rodinnú dysfunkciu vašim rodičom. Pokiaľ alkohol alebo drogy neboli problémom, možno váš domov bol chaotický, nebol bezpečný a chýbali v ňom všetky vyživujúce zložky, tak ako to býva v mnohých rodinách alkoholikov.

Týchto 25 otázok ponúka pohľad na niektoré spôsoby, ako sú postihnuté deti, ktoré vyrástli vedľa alkoholika – a to aj veľa rokov potom, čo odišli z domova. Tieto otázky sa tiež vzťahujú na dospelých, ktorí vyrástli v rodinách, kde došlo k zneužívaniu detí jedlom alebo k sexuálnemu zneužívaniu, alebo na dospelých, ktorí vyrástli v rodinách, kde vládol náboženský fanatizmus alebo workoholizmus. Rovnako veľa detí vychovaných u adoptívnych rodičov – teraz dospelých – spadá do tejto kategórie.

 1. Spomínate si na niekoho, kto pil alebo bral drogy, alebo konal nejakým iným spôsobom, o ktorom si dnes myslíte, že bol dysfunkčný?
 2. Vyhýbali ste sa pozývať domov kamarátov kvôli alkoholizmu alebo nejakej inej dysfunkcii vo vašej rodine?
 3. Ospravedlňoval jeden z vašich rodičov pitie alkoholu alebo iné dysfunkčné správanie u druhého rodiča?
 4. Boli vaši rodičia takí sústredení jeden na druhého, že ste mali dojem, že vás ignorujú?
 5. Hádali sa neustále vaši rodičia alebo príbuzní?
 6. Boli ste neustále zaťahovaní do hádok alebo nezhôd rodičov a oni vás žiadali, aby ste sa postavili na stranu jedného z nich proti tomu druhému?
 7. Snažili ste sa chrániť vaše sestry alebo vašich bratov pred alkoholizmom alebo iným podobným javom vo vašej rodine?
 8. Ako dospelý, cítite sa byť nezrelým? Cítite sa vo svojom vnútri ako dieťa?
 9. Ako dospelý, máte pocit vedľa vašich rodičov, že s vami zaobchádzajú ako s dieťaťom? Pokračujete v zaujímaní postoja dieťaťa voči vašim rodičom?
 10. Myslíte si, že je vašou zodpovednosťou starať sa o pocity alebo obavy vašich rodičov? Obracajú sa na vás ďalší príbuzní, aby ste riešili ich problémy?
 11. Bojíte sa autorít a zlostných a nahnevaných ľudí?
 12. Hľadáte neustále súhlas alebo chválu, ale ťažko prijímate pochvalu, keď ju dostanete?
 13. Považujete väčšinu spôsobov kritiky na vašu osobu za osobný útok?
 14. Ponúkate často vaše služby a potom sa hneváte, keď druhí neocenia to, čo robíte?
 15. Domnievate sa, že ste zodpovední za to, ako sa druhý cíti alebo ako koná?
 16. Je pre vás ťažké rozpoznávať pocity?
 17. Obraciate sa mimo svoje vnútro, keď hľadáte lásku alebo istotu?
 18. Zaplietate sa do problémov iných ľudí?
 19. Stotožňujete sex s intimitou?
 20. Pletiete si lásku so súcitom?
 21. Ocitli ste sa vo vzťahu s kompulzívnym alebo nebezpečným človekom a divíte sa, ako ste sa v tom ocitli?
 22. Posudzujete sami seba bez milosti a pýtate sa, či je to normálne?
 23. Správate sa doma inak ako na verejnosti?
 24. Domnievate sa, že vaši rodičia mali problém a pitím alebo drogami?
 25. Myslíte si, že ste boli poznamenaní alkoholizmom alebo iným dysfunkčným správaním vašich rodičov alebo iných členov vašej rodiny?


(Otázky pochádzajú z Veľkej červenej knihy, str. 18 – 20)
»


Ak ste odpovedali "áno" na tri alebo viac týchto otázok, asi trpíte následkami vyrastania v alkoholickej alebo inak dysfunkčnej rodine. Pozývame vás na stretnutia DDA, aby ste sa o tom mohli dozvedieť viac.

Dospelé deti alkoholikov je anonymné spoločenstvo Dvanástich krokov a Dvanástich tradícií. Naše stretnutia ponúkajú bezpečné prostredie a zdieľanie zážitkov a skúseností. Pravidelným navštevovaním stretnutí a zdieľaním našich vlastných zážitkov postupne meníme naše myslenie a správanie. Tým, že budeme pracovať na programe DDA, nájdeme nový spôsob života.

Okrem alkoholických či závislých rodín existuje najmenej päť ďalších typov rodín, z ktorých môžu pochádzať dospelé deti:

 • Rodiny s duševným ochorením rodiča (rodičov).
 • Rodiny s hypochondrickým rodičom (rodičmi).
 • Rodiny s rituálnou vierou, tvrdými trestami a extrémnym tajnostkárstvom, často s militaristickými alebo sadistickými sklonmi, či sklonmi k náboženskému fanatizmu. Niektoré z týchto rodín vystavujú deti bitke alebo iným trestným formám zneužívania.
 • Rodiny so skrytým alebo otvoreným sexuálnym zneužívaním, vrátane incestu a nevhodného dotýkania alebo obliekania zo strany rodiča (rodičov).
 • Perfekcionistické, zahanbujúce rodiny, v ktorých sú často príliš vysoké nároky a pochvala nie je udeľovaná voľne, ale je zvyčajne viazaná len na úspech.


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál: 25 Questions: Am I an Adult Child? ACA WSO »

Charakteristika dospelého dieťaťa »