Karta na riešenie predátorského správania

Povinnosť DDA riešiť predátorské správanie

Mítingy DDA majú jediný cieľ: prinášať svoje posolstvo tým, ktorí ešte stále trpia. V našom spoločenstve sme presvedčení, že predátorské správanie na mítingu alebo mimo neho odvádza našu pozornosť od tohto cieľa.

Na mítingy DDA prichádzame, aby sme sa uzdravili zo skúseností z detstva, keď sme boli obeťou. Ako sa uvádza v Zozname obrátených čŕt dospelého dieťaťa, niektorí z nás môžu na základe tejto traumy konať tak, že sami spôsobujú ujmu druhým. V dôsledku rodinnej dysfunkcie sú schopní rýchlo odhaliť a využiť tých, ktorí sa ešte nenaučili dôverovať svojej intuícii a určiť si zdravé hranice. Toto nazývame predátorským správaním.

Vďaka aktívnemu prístupu k riešeniu tohto problému sú naše mítingy menej náchylné na opätovné vytváranie dysfunkcie, popierania a utajovania. Keďže sa v DDA snažíme o zdravšie vzťahy, všímame si, čo nás motivuje nadviazať vzťah s nováčikom alebo inými členmi. Usilujeme sa vzájomne rešpektovať svoje hranice. Vyhýbame sa zneužívaniu spoločenstva na emocionálne uspokojovanie, získavanie osobných alebo finančných výhod alebo nadväzovanie ľúbostných či sexuálnych vzťahov. Vyhýbame sa zneužívaniu svojej zdanlivej autority, vyplývajúcej napríklad z našej služobnej pozície alebo dlhodobého členstva v spoločenstve, aby sme si tým presadzovali kontrolu nad inými členmi.

Ak je vám nepríjemný prístup niektorého člena spoločenstva pred mítingom, počas neho alebo po ňom, odporúčame vám na to upozorniť! Dvanásta tradícia anonymity nemá slúžiť ako zábrana pred otvoreným riešením predátorského správania. Práve naopak. V Riešení DDA sa uvádza, že uzdravovanie začína, keď podstúpime riziko vyjsť zo svojej izolovanosti. Povzbudzujeme vás, aby ste sa porozprávali s jedným alebo viacerými dôveryhodnými členmi spoločenstva alebo predniesli svoje znepokojenie na biznis mítingu. Sme presvedčení, že otvorené riešenie predátorského správania je zodpovednosťou všetkých členov DDA a každej skupiny.

Nie sme dokonalí. Ak máte pocit, že skupina neberie vaše obavy dostatočne vážne, hľadajte podporu aj inde, napríklad na iných mítingoch.

Umiestnením tejto karty na viditeľné miesto počas mítingu dávame jasne najavo, že ak dôjde k predátorskému správaniu, budeme ho otvorene riešiť.

Meditácia k Deviatej tradícii

Vyššia Sila, pomôž mi uvedomiť si, že program DDA, mítingy a štruktúra služieb sú iné ako moja pôvodná rodina.

Daj mi trpezlivosť a pomôž mi, aby som nesiahol/-a po najjednoduchšom únikovom riešení, keď som vystavený/-á zložitej situácii.

Pomôž mne a mojej skupine DDA požiadať o pomoc, aby sme zachovali náš míting bezpečný a zameraný na uzdravovanie. Pomôž nám tiež radovať sa z vecí, ktoré robíme správne.

Doplnkové materiály

Stránka Pracovnej skupiny na riešenie predátorského správania (APB):
Addressing Predatory Behavior Working Group »

Riešenie nevhodného správania:
Addressing Inappropriate Behaviors »
(Pozri slovenský preklad – Riešenie nevhodného správania »)

Špeciálne vydanie ComLINE o riešení predátorského správania:
ComLINE – Special Predatory Behavior Edition »


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál:
Addressing Predatory Behavior Tent Card, ACA WSO »

Literatúra »