Literárne komisie

Základom uzdravovania v programe DDA je účasť na stretnutiach, práca na Dvanástich krokoch DDA a nadväzovanie kontaktu s Vnútorným dieťaťom. Je to každodenná práca, ktorá sa nezaobíde bez potrebnej literatúry DDA.

Keďže originálna literatúra DDA je v angličtine, úlohou nášho spoločenstva je umožniť členom DDA prístup ku kvalitným prekladom. Preklad literatúry DDA je záležitosťou skupinového svedomia. To znamená, že žiadny preklad sa nepovažuje za hotový, keď ho preloží len jeden člen DDA. Na začiatku prekladateľského procesu stoja jednotlivci, ktorí majú pokročilú znalosť angličtiny a motiváciu preložiť texty DDA. Po prvotnom preklade nasleduje proces, do ktorého sa zapájajú ďalší z členov spoločenstva.

Dobrý preklad je presný, zrozumiteľný a správne vyjadrený v danom jazyku. Preklad je namáhavá práca a niekedy si vyžaduje aj náročnejšie diskusie o správnom znení alebo význame slov. To všetko prispieva k tomu, aby vznikla tá najvýstižnejšia verzia, ktorá bude užitočným pomocníkom nás všetkých. Vyzývame Vás preto, aby ste sa zapojili do tohto dobrodružstva. Keď prekladáme, zároveň sa tým aj uzdravujeme.

Nemusíte nevyhnutne ovládať anglický jazyk. Cenné sú aj pripomienky tých, ktorí majú skúsenosti s formuláciou textov v slovenskom jazyku. Potrebujeme ľudí, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s programom, aj nováčikov, ktorí možno význam textov DDA vnímajú z inej perspektívy.

Sme vďační za každú pomoc, návrh alebo pripomienku. Čím skôr začneme, tým skôr sa budeme môcť tešiť z kvalitných prekladov.

Literárna komisia 1

Literárna komisia 1 momentálne pracuje na preklade knihy Denných zamyslení (Originál: Daily Affirmations: Strengthening My Recovery).

Meditačná kniha Denné zamyslenia obsahuje úvahy na jednotlivé dni v roku. Ich cieľom je inšpirovať dospelé deti v ich každodennej práci na uzdravovaní. Denné zamyslenia sú dôležitým zdrojom, z ktorého čerpáme aj pri príprave stretnutí DDA.

Literárna komisia 1 pracuje každú stredu od 20:00 do 21:00 na SKYPE-linke:

https://join.skype.com/o6fAPBEhy5lX »


Literárna komisia hľadá odborníka (slovenčinára) z prostredia programu DDA, prípadne iného 12-krokového programu, ktorý by sa podujal na záverečnú jazykovú korektúru našich textov. Ďakujeme.

Pridajte sa k nám a pomôžte tak sebe aj ostatným!

Ak máte otázky či podnety k činnosti literárnej komisie 1, kontaktujte nás, prosím, na adrese: marcelamik@protonmail.com 

Literárna komisia 2

Literárna komisia 2 momentálne pracuje na preklade letákov DDA, ktoré obsahujú základné informácie o spoločenstve DDA a programe uzdravovania. (Anglické originály letákov nájdete na stránke medzinárodného spoločenstva ACA.)

Po letákoch je v pláne práca na preklade žltého pracovného zošita Dvanásť krokov dospelých detí.

Literárna komisia 2 pracuje každý utorok od 19:00 do 20:00 na linke Google Meet:

https://meet.google.com/mqm-txyt-nrk »

Čo potrebujete?

  • internetové pripojenie,
  • Google Meet (cez apku; alebo cez web, kde netreba nič inštalovať ani registrovať),
  • webovú kameru a mikrofón.

Pridajte sa k nám a pomôžte tak sebe aj ostatným!

Ak máte záujem urobiť prvotný preklad niektorého z letákov alebo máte otázky či podnety k činnosti literárnej komisie 2, kontaktujte nás, prosím, na adrese: zuzana.dda@gmail.com