Zoznam literatúry

ACA Fellowship Text – Adult Children of Alcoholics (Alcoholic / Dysfunctional Families).
ACA World Service Organization, Inc., 2006, ISBN 978-0-9789797-0-6.
(Text spoločenstva DDA – Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín, VČK – Veľká červená kniha)

The Loving Parent Guidebook.
ACA World Service Organization, Inc., 2021, ISBN ISBN 978-1-944840-14-3.
(Sprievodca Milujúceho rodiča)

Twelve Steps of Adult Children.
ACA World Service Organization, Inc., 2007, ISBN 978-0-9789797-1-3.
(Dvanásť krokov dospelých detí)

The Laundry Lists Workbook.
ACA World Service Organization, Inc., 2015, ISBN 978-0-9965049-1-1.
(Pracovný zošit k Zoznamom charakteristických znakov)

Daily Affirmations : Strengthening My Recovery.
ACA World Service Organization, Inc., 2013, ISBN 978-0-9965049-0-4.
(Denné zamyslenia : Posilnenie môjho uzdravovania)

25 Questions: Am I an Adult Child?
ACA World Service Organization, Inc.

(25 otázok: Som dospelé dieťa? – informačný leták)

 ACA Sponsorship: Fellow Travelers.
ACA World Service Organization, Inc.
(Sponzorstvo DDA: Spolupútnici – informačný leták)

To the Beginner in All of Us.
ACA World Service Organization, Inc.
(Začiatočníkovi v každom z nás – informačný leták)

Issues for Meetings.
ACA World Service Organization, Inc.
(Ako založiť skupinu – informačný leták)