Daily Affirmations : Strengthening My Recovery. ACA World Service Organization, Inc., 2013,
ISBN 978-0-9965049-0-4.

Meditačná kniha obsahuje úvahy na jednotlivé dni v roku. Ich cieľom je inšpirovať dospelé deti v ich každodennej práci na uzdravovaní. Každý deň je spojený so zmysluplným citátom z "Veľkej červenej knihy".