The Laundry Lists Workbook. ACA World Service Organization, Inc., 2015, ISBN 978-0-9965049-1-1.

Pracovný zošit rozširuje stručný popis charakteristických znakov dospelého dieťaťa a to aj v ich protikladnej podobe. Obsahuje stručné otázky, ktoré usmerňujú zotavujúce sa dospelé dieťa v procese oživovania zážitkov z minulosti, ktoré vyvolávali pocity menejcennosti, viny, hanby alebo hnevu.