Twelve Steps of Adult Children. ACA World Service Organization, Inc., 2007, ISBN 978-0-9789797-1-3.

Pracovný zošit Dvanásť krokov dospelých detí poskytuje podrobnú sériu cvičení a dotazníkov, ktoré môžu použiť jednotlivci pri práci so svojím sponzorom alebo v skupinových štúdiách.