Začiatočníkovi v každom z nás

Vitajte v programe DDA.

Sme veľmi radi, že ste tu. Ako nováčikovia, ktorí začínajú túto cestu k duchovnému prebudeniu, môžeme mať rôzne pocity: úľavu, smútok, nadšenie, dokonca i zmätok. Krátko po príchode sa niektorí z nás môžu cítiť dostatočne pripravení nato, aby sa začali venovať čítaniu literatúry DDA, našli si spolupútnika (sponzora) a podnikli navrhované kroky na uzdravenie.

"Potrebujem ľudí."


Keď nadšenie nováčika pohasne

Podľa našich skúseností sa u nováčikov prejavuje počiatočný entuziazmus. Nadšenie z takzvaného "ružového obláčika" z pobytu v DDA začne slabnúť a môžeme sa cítiť rozčarovaní. Nenechajte sa odradiť. Mnohí z nás si mysleli, že Kroky sú zázračným zaklínadlom, ktoré po vyslovení zruší kúzlo dysfunkcie. Súčasťou uzdravovania DDA je viac, než len čítať kroky alebo rozprávať naše príbehy. Je toho oveľa viac.

Sústreďte sa

Keď zanietenosť nováčika začne pohasínať, signalizuje to, že sa nám otvára príležitosť začať "pracovať" na svojom uzdravovaní. Dostať sa ďalej, ako len k slovám, prekonať svoje návyky, vstúpiť do hlbších zákutí podvedomia, kde boli kritickým rodičom alebo falošným ja* pochované konflikty, spomienky a pocity z nášho traumatického detstva. Tam čakali na to, až budeme pripravení a budeme ich môcť spracovať.

* Veríme, že každý z nás sa narodí s Pravým Ja, ktoré je vplyvom dysfunkčného rodičovstva prinútené skryť sa. Objaví sa falošné ja (kritický rodič), ktoré chráni skryté Pravé Ja pred zranením, ale za vysokú cenu. VČK, s. 15.

Nech žije veľkosť vo vás

V tomto bode svojho uzdravovacieho procesu sme si možno osvojili všetky výrazy z programu DDA, možno sme sa zúčastnili mnohých stretnutí, mnohokrát pracovali na Krokoch a slúžili na mnohých úrovniach služieb. Niektorí si dokonca môžu myslieť, že sú "tí praví". Podľa našich skúseností vy ste tými "pravými".

Odhalenie rozptýlení a prestrojení

Keď dosiahneme túto úroveň uzdravovania, našu pozornosť môžu odpútavať mnohé rozptýlenia, ktoré majú dômyselné prestrojenia: nudná práca, nový alebo starý romantický záujem, nedostatok finančných prostriedkov, atď. Môžeme mať tiež pocit, že mítingy sú na to, aby sme sa sťažovali a obviňovali, že koniec trápenia nie je reálny a k žiadnemu uzdraveniu nedochádza. To, čo nás rozptyľuje, môže byť celkom obyčajná vec, ale aj niečo nezvyčajné.

Kritický rodič alebo falošné ja majú v rukáve veľa takýchto trikov a nezastavia sa pred ničím. Musia zabrániť tomu, aby bolestivá pravda vyšla najavo. Napokon, toto bolo ich jedinou úlohou - udržať bolesťou zasiahnuté Vnútorné dieťa uzavreté pred akoukoľvek potenciálnou hrozbou, ktorá by narušila bezpečie jeho ulity. Zvyčajne chvíľu trvá, kým sa láskavosť, ktorú sme v DDA našli, obráti na dôveru.

Uzdravovanie je lákavé

Ak "pracujeme" na uzdravovaní, láka nás to všetkých, aby sme išli hlbšie. Spoznať svoje príbehy, to, ako sme ich skreslili alebo to, ako sme prijali dysfunkčné charakteristiky, nie je riešením. Je to poznanie bez uvedomia – často smutný a predvídateľný východiskový bod procesu skutočného uzdravovania. Zistili sme, že uzdravovací proces zasahuje hlbšie, než sme spočiatku tušili.

Teraz už bude naša obrana pravdepodobne dostávať varovanie. Náš neviditeľný ochranný štít je na maximálnom výkone. Náš kritický rodič alebo falošné ja si na mítingoch tiež dôsledne robili poznámky! Prísľuby programu duchovného prebudenia už nemožno odkladať. Je to náš osud. Je nevyhnutné "pracovať" na uzdravovaní.

Prichádzajte znova

"Príďte zas!" Táto veta nadobúda úplne nový význam, keď sa takmer každé vlákno našej bytosti chce odpojiť a utiecť čo najďalej a čo najrýchlejšie, ako je to možné. Toto je rozhodujúca fáza, keď môže dôjsť k uzdraveniu, ak sme vytrvalí a dôslední. Starostlivosť o našu duchovnú kondíciu nám umožňuje prekonať nepríjemné pocity. Vrátiť sa späť by teraz znamenalo premeškať najcennejšiu príležitosť svojho života.

Naše úsilie bude tisíckrát odmenené, ak dokážeme predvídať zoslabnutie nováčikovského zápalu a sústredíme sa na svoj duchovný cieľ. Naše úsilie bude odmenené, keď sa nebudeme rozptyľovať a dokážeme sa venovať svojim duchovným lekciám aj napriek mnohým dymovým clonám. "Práca" na uzdravovaní sa nám odmení nezmerateľným a neopísateľným spôsobom.

Duchovný cieľ "práce" na uzdravovaní

Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili, usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo iným, ktorí ešte stále trpia, a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.

Definícia práce na uzdravovaní

Jadrom "práce" na uzdravovaní je spracovanie a integrácia našich základných konfliktov, spomienok a pocitov. Umožňuje nám stať sa celistvými (nie oddelenými), prítomnými (nie žijúcimi v minulosti alebo v budúcnosti) a duchovne prebudenými (nie duchovne mŕtvymi a znecitlivenými).

Príprava na proces uzdravovania

Možno sa budeme musieť pripraviť na svoj integračný proces. Príprava si môže vyžadovať uzdravenie z vonkajších (exogénnych) závislostí od látok. Budeme sa tiež musieť uzdraviť z akejkoľvek nezdravej závislosti od mentálne, behaviorálne alebo emocionálne produkovaných vnútorných (endogénnych) drog.

Hľadajte fyzickú a emocionálnu rovnováhu

Po prekonaní počiatočnej oslabenej kondície sa môžeme snažiť získať späť svoju pôvodnú fyzickú a emocionálnu rovnováhu (triezvosť) a svoju pravú láskavosť - prebudené duchovné vedomie.

Pochopiť závislosť a návykovosť

Možno by sme si mali uvedomiť, že dospelé deti sú rovnako nezdravo závislé od svojich obranných mechanizmov prežitia (kritický rodič alebo falošné ja), ako sú alkoholici závislí od alkoholu alebo narkomani od iných návykových látok. Ak chceme pochopiť, v čom spočíva "práca" na uzdravovaní, môže byť užitočné mať definíciu nezdravej závislosti.

Definícia nezdravej závislosti a návykov

Jednou z definícií nezdravej psychickej, behaviorálnej, emocionálnej alebo fyzickej závislosti alebo návykov môže byť, že máme:

 • obsedantné (posadnuté) a/alebo kompulzívne (nutkavé) prejavy v spojitosti so:
 • zmýšľaním, správaním, pocitmi alebo látkami, ktoré ovplyvňujú myseľ a náladu,
 • ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú nezvládnuteľnosť a ich účelom je
 • blokovanie traumatických alebo bolestivých konfliktov, spomienok a pocitov,
 • ktorým náš kritický rodič alebo falošné ja neverí alebo nedôveruje tomu,
 • že ich dokážeme vyriešiť, spomenúť si na ne alebo ich precítiť (uzdraviť sa).

Bezpečné spracovanie

Našou prioritou je bezpečný prístup, spracovanie a integrácia konfliktov, spomienok a pocitov, ktoré poháňajú naše závislosti. Je rozdiel medzi návykovými látkami a obrannými mechanizmami prežitia. Návykových látok sa musíme úplne zdržať, aby sme dosiahli fyzické uzdravenie. Na rozdiel od nich však musia byť naše obranné mechanizmy prežitia (falošné ja alebo kritický rodič) bezpečne odpojené, aby mohlo dôjsť k integrácii. Ak máme v DDA spolupútnika, povzbudí nás to, aby sme pokračovali v programe; to netreba zdôrazňovať.

Nato, aby bol proces odpojenia bezpečný, je nevyhnutné, aby sme na našom uzdravovaní "pracovali" s nehou, humorom, láskou a úctou (t. j. s pomocou Pravého Ja alebo vnútorného milujúceho rodiča). Náprava kritického rodiča alebo falošného ja (našich hlavných obrancov a ochrancov) a obnova Vnútorného dieťaťa by mali prebiehať starostlivým a uceleným spôsobom.

Keď túto náročnú prekážku odstránime pomocou bezpečného a starostlivého základu (Pravé Ja alebo vnútorný milujúci rodič), sme schopní lepšie využiť Dvanásť krokov a nástroje, ktoré získavame, keď sa stávame rodičmi samým sebe. Môžeme pomocou nich budovať svoju fyzickú, duševnú a duchovnú kapacitu. To nám pomôže riešiť konflikty, vybaviť si spomienky v ich pravej podobe a vyjadriť s tým súvisiace pocity, ktoré boli potláčané našimi závislosťami a návykmi.

Keď sa dostaneme do tejto fázy svojho duchovného vývoja, možno by sme mali zvážiť výber sloganu, ktorý by nám pripomenul význam týchto míľnikov. Nezabudnime pristupovať s nehou, láskou, humorom a úctou aj k svojmu kritickému rodičovi alebo falošnému ja. Napokon, sú to naši najstarší priatelia, naši dôveryhodní obrancovia a oddaní ochrancovia a nezaslúžia si o nič menej.

Navrhované slogany, niektoré vtipné, na dlhé trate:

 • DDA je spôsob života, ktorý funguje, ak na ňom pracujete. VČK, s. 51
 • Jeden malý krok pre človeka a stále musíme "pracovať" na uzdravení. :-)
 • Bezpečný prístup, spracovanie a integrácia
 • Zúčastnite sa mnohých stretnutí, horlivo čítajte, zdieľajte všetko, čo chcete - stále musíme "pracovať" na uzdravení. :-)
 • Len cestou do svojho vnútra dosiahnete pokrok
 • Stále musíme "pracovať" na uzdravení, zlatko! :-)
 • Neschádzajte z cesty
 • Vážne?! Stále musíme "pracovať" na uzdravení :-)
 • Vytrvalo, dôsledne, aktívne
 • Pozri! Hore na oblohe, to je vták, to je lietadlo, nie, stále musíme "pracovať" na uzdravení. :-)
 • Spomínať, cítiť, riešiť
 • Starostlivý a integračný proces pre všetkých
 • Už sme spomínali, že musíme stále "pracovať" na uzdravení? :-)
 • Abstinencia a odpútanie
 • Ktorej časti z toho, že musíme stále "pracovať" na uzdravení, nerozumieme? :-)
 • Rozprávať, dôverovať, cítiť
 • Yoda* hovorí: "Na uzdravení my pracovať musíme stále." :-)

* Yoda je kultová postava zo sveta Hviezdnych vojen.

Zdieľanie daru uzdravenia

Keď napredujeme na svojej duchovnej ceste, naše skúsenosti nám dávajú silu udržiavať a pozdvihovať svoje duchovné vedomie, predovšetkým vo vzťahu k sebe, potom vo vzájomných vzťahoch s našimi spolupútnikmi, inými dospelými deťmi a najmä s nováčikmi.

Žiadny dar nie je väčší ako ten, ktorý sme vďačne a slobodne prijali a teraz ho s radosťou rozdávame nováčikom, ktorí sa vydávajú na túto duchovnú cestu. Zdieľanie daru uzdravenia nám prináša veľkú radosť a uspokojenie.

Nováčik, ktorý práve vstúpil do programu DDA, si zvyčajne nemyslí, že uzdravenie je možné. Neverí, že traumatické a bolestivé konflikty, spomienky a pocity sú skutočne zodpovedné za to, že jeho život je nezvládnuteľný. A ak aj sú zodpovedné za jeho nezvládnuteľný život, nováčik neverí, že sa skutočne dajú spracovať.

Naša dôsledná účasť a skromná služba na mítingoch, naše pravdivé zdieľanie skúseností, sily a nádeje z procesu uzdravovania nám pomáhajú udržiavať to, čo máme, tým, že to odovzdávame. Ubezpečujeme nováčikov, že ich duchovné prebudenie je možné. Je to naozaj zázrak, ktorý sa dá uskutočniť, ak "pracujeme" na uzdravovaní.

Keď sme "pracovali" na uzdravovaní deň čo deň, videli sme, že dočasná zanietenosť našich prvých dní sa stala trvalým vyžarovaním našich prebudených duší. Videli sme, ako sme uskutočnili spirituálny let z bezpečia svojich ulít a premenili sa na jedinečné bytosti, akými nás chcela Vyššia Sila mať. Úprimne vám ďakujeme za prítomnosť a pozývame vás, aby ste sa stále vracali. Funguje to, ak na tom pracujete


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.

Originál: To the Beginner In All of Us, ACA WSO »

Literatúra »