SR a ČR

02.01.2018 00:00

Trnava, 2. a 4. utorok v mesiaci, Poliklinika Družba, Starohájska 2, č. dverí 133 (Otvorené srdce)

Bratislava, každú stredu o 18:00, Cirkev bratská, Cukrová 4, 2.poschodie

Trenčín, každý pondelok o 18:00,KERAMOPROJEKT, 1. poschodie, Miestnosť "Iskra"

Poprad, každú sobotu o 17.00, Mnoheľova 26 priestory jazykovej školy VISTA, 2. poschodie

Ružomberok, každú stredu o 15:30, Antona Bernoláka 18 (v budove Bratskej jednoty baptistov, vo dvore), kontakt: Janka, 0905 709 531

Prahakaždý piatok o 12:30, Na Poříčí 16, Anglický míting

Praha, každá nedeľa o 19:00, Klimentská 18, zvoňte na Farní kancelář

 Praha , každé úterý od 18h, Komunitní centrum Matky Terezy, U modré školy 1, vchod C, zvonek Aktivity. Praha-Jižní Město, metro Háje.