SR a ČR

02.01.2018 00:00

Trnava, 2. a 4. stredu v mesiaci o 17:15, Poliklinika Družba, Starohájska 2, č. dverí 133 (Otvorené srdce), kontakt: 0904 294 383

Bratislava, každú stredu o 18:00, Cirkev bratská, Cukrová 4, 2.poschodie

Trenčín, každý pondelok o 18:00,KERAMOPROJEKT, 1. poschodie, Miestnosť "Iskra"

Poprad, každú sobotu o 17.00, Mnoheľova 26, priestory jazykovej školy VISTA, 2. poschodie, vchod s mrežou z dvora, kontakt:  0911 205 331

Ružomberok, každú stredu o 15:30, Antona Bernoláka 18 (v budove Bratskej jednoty baptistov, vo dvore), kontakt: 0905 709 531

Prahakaždý piatok o 12:30 a každá streda o 17:30 Na Poříčí 16, mítink pouze v angličtině!

Praha, každá nedeľa o 19:00, Klimentská 18, zvoňte na farní kancelář

Praha, každé úterý o 18:00, Komunitní centrum Matky Terezy, U modré školy 1, vchod C, zvonek Aktivity, Praha-Jižní Město, metro Háje