Víkendové jarné stretnutie DDA SKYP v Bratislave 15. - 17.3.2019

24.01.2019 08:58

v Dome Quo vadis , na Hurbanovom námestí č. 1   v Bratislave 

usporiadateľ :  DDA Cukrova Bratislava ,   kontakt : Patrícia 0902229278  

máme rezervované miestnosti v čase:
                  
   
                      15.3. v piatok v prednaskovej     od 16- do 20 h
                      16.3. v sobotu  v omege             od   9- do 20 h
                      17.3. v nedelu v prednáškovej    od   9- do 13 h