1. března / 1. marca

1. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Kroky

„Kroky niekedy fungujú, aj keď sa v nich človek piple, ako prieberčivé dieťa v špenáte. Takéto polovičné tempo častokrát vytvára nepokoj, ktorý motivuje dospelé dieťa do väčších činov a osobného rastu.“ VČK, str. 93

Mnoho dospelých detí sa pripojí k DDA a vracajú sa po mnoho rokov. Ale zdá sa, že v ich živote dochádza len k malej zmene, lebo pri každom zdieľaní rozprávajú o tom istom. Môžu sa dokonca sťažovať na určité aspekty programu, očividne ako dôsledok toho, že sa veci nemenia. Tí z nás, ktorí nie sme schopní vzdať sa svojej posudzujúcej povahy, si myslíme, že títo ľudia proste nepracujú na programe “správne“. Premýšľame nad tým, prečo sa vôbec obťažujú tam chodiť.

Avšak opakovane sme videli, že sa to stalo; u ľudí, ktorí sa zdržiavali v programe dostatočne dlho, začalo dochádzať ku zmene v tom, ako myslia a reagujú. Je to, akoby si náhle uvedomili, že sú zaseknutí a je načase s tým niečo robiť. Možno sa konečne cítia dosť nepohodlne s tým, ako veci idú a pretože v skutočnosti celé tie roky počúvali, spínač sa zapne. V takomto prípade môže byť úžasné sledovať silu programu pri práci.

Dnes nebudem posudzovať, ako iný človek pracuje, alebo nepracuje na svojom programe. Nie je to moja vec. Sústredím sa na seba a na svoje vlastné uzdravovanie.