1. července / 1. júla

Zamyslenie na dnešný deň

Applikovanie programu

„DDA je odskúšaný program, ktorý, ak budeme aplikovať, nám môže pomôcť v každej oblasti nášho života.“ VČK, str. 415
Keď vstúpime do divadla alebo na športový štadión, ponúknu nám program. Keď sa zúčastníme konferencie, pravdepodobne si skontrolujeme program, ktorý sme dostali, aby sme zistili, či sú v ňom témy, ktoré nás zaujímajú. Programy zaberajú významné miesto v našom živote; vieme, že nám môžu ponúknuť cenný náhľad na to, čo môžeme na danej udalosti zažiť, ako napr. kto je na zozname tímu, či uvidíme slávnu osobnosť alebo jej náhradníka.
Pre DDA členov je k dispozícii program, ktorý ponúka kotvu pre náš duchovný a emocionálny život. Dá nám smer, ktorý nám v detstve chýbal a ktorý sa stratil v dysfunkcii. Už sme sa pokúsili navigovať cez náš život osamote. Ale nedosiahli sme cieľ, ktorý sme zamýšľali a zažili sme búrkové obdobie s našimi priateľmi, spolupracovníkmi a rodinou.
V DDA sme našli recept na to, ako prežiť zvyšok svojho života, od Dvanástich Krokov k Dvanástim Tradíciám, od nájdenia sponzora k tomu, že sme sami sponzorom a od čítania VČK k vykonávaniu služby. Nejestvuje trauma, nešťastie ani prakticky žiadny životný problém, ktorý by bol príliš veľký na to, aby sa prácou na DDA programe neukázal vo svojej skutočnej perpektíve.
Dnešný deň venujem svojmu programu a hľadaniu neoceniteľného daru vyrovnanosti