1. dubna/ 1. apríla

1. 4.
Zamyslenie na dnešný deň

Práca na krokoch

„Ak usilovne pracujeme na Dvanástich krokoch DDA, stanú sa zázraky, ktoré by sme si ani nedokázali predstaviť.“ VČK, str. 156

Na začiatku našej práce s Krokmi sa môžme pristihnúť pri tom, ako ešte stále myslíme na iných viac ako na seba. Vyhľadávali sme miesta, kde sme cítili vzrušenie, na ktoré sme boli zvyknutí. Napojili sme sa na svoju vnútornú lekáreň a užívali si ovocie svojho zločinu. Bola to zábava... až kým to prestalo byť zábavné.

Odkedy sme viac spojení s DDA, máme uvoľnenejší pohľad na veci. Vieme, že nie sme zodpovední za celý svet.

Máme so sebou trpezlivosť a vieme, že prácu na svojom uzdravovaní neurobíme dokonale. Zľavíme zo svojho perfekcionistického postoja; upustíme od nerealistických cieľov, ktoré pre nás kedysi dávno boli nastavené; či už nami alebo inými.

Ako prechádzame Krokmi dôverujúc svojim spolupútnikom i samým sebe, cítime, ako sa v nás deň po dni rozvíja láska našej Vyššej sily. Vieme, že nie sme sami. Tento mocný dar uzdravenia nám umožňuje vidieť zneužívanie, ktoré sme sa tak dlho snažili popierať. Ceníme si tento proces uvedomenia, zatiaľ čo sa učíme byť sami sebe rodičom s láskou a porozumením, ktoré sme vždy potrebovali a zaslúžime si ho.

Dnes si uvedomím a budem vďačný za svoj pokrok v každom jednom Kroku na tejto ceste, bez ohľadu na to, či som na Prvom kroku alebo na Dvanástom.