Identifikácia nášho vnútorného kritického rodiča (časť 2)

1. Identifikácia nášho vnútorného kritického rodiča (časť 2)

         Po identifikácii Kritického rodiča zintenzívnime snahu vymazať mnoho starých odkazov alebo zoslabiť hlasitosť negatívnych pásiek. Precvičovaním afirmácií začíname zmenšovať drsnosť, ktorou sme žili pred tým ako sme prišli do DDA. Tieto afirmácie môžu byť hovorené alebo písané ako súčasť inventúry desiateho kroku. To je denná inventúra pri ktorej sa pozrieme na naše správanie a robíme nápravy škôd, ktoré sme spôsobili druhým, ale tiež sa pozrieme na to čo sme urobili správne a čo je pozitívneho v nás. Môžeme si napísať afirmácie ako napríklad: „Moje pocity sú v poriadku.““Som (len) človek.“ Robím chyby, ale ja nie som chyba.““ Nemusím byť perfektný.““ Je v poriadku vedieť kto som.“Robíme tieto afirmácie pretože vytvorenie Kritického rodiča trvalo dlho. Trvá to roky sa naučiť byť k sebe tak kritickým a tak v seba pochybovať . Nemôžeme zmeniť takú negativitu za jeden týždeň alebo mesiac, ale začneme s afirmáciami. Tiež požiadame silu vyššiu ako je tá naša o pomoc. Po nejakej dobe sa náš Milujúci rodič prebudí a budeme sa cítiť pohodlne (príjemne) s afirmáciami a budeme im veriť. Začneme mať možnosť voľby či budeme veriť negatívnym myšlienkam alebo pozitívnym odkazom programu.    

         Odstránenie vnútorného Kritického rodiča nie je cieľ. Hľadáme začlenenie tejto našej časti takže nepôjdeme cez palubu (do krajností) pokúšajúc sa odstrániť všetko negatívne z našich životov. Odstráňovanie všetkých nepríjemností a negatív nie je praktické. Prinajmenšom je to veľmi  odvážne. Učenie sa vysporiadať sa s nejakou vnútornou negativitou za podpory skupiny DDA je zdravé. Ale najprv, využijeme plnú silu programu k vysporiadaniu sa s vnútorným Kritickým Rodičom. Tým, že sa o sebe učíme zmýšlať inak tak môžeme povedať vnútornému kritikovi aby bol ticho.