1. května / 1. mája

Zamyslenie na dnešný deň

Nadanie a talent

„Každý z nás prichádza do DDA s mnohostranným talentom. Počas toho, ako rastieme v uzdravovaní, objavíme v sebe talent ešte aj na ďalšie veci.“ VČK, str.515

Mnohí z nás prišli do DDA bez toho, že by sme poznali, akým jedinečným nadaním oplývame. Možno sme sa vždy porovnávali s ostatnými a usúdili sme, že ťaháme za kratší koniec.

Ale potom nám niekto, komu dôverujeme, na mítingu zložil kompliment a my sme mu verili. S podporou takýchto ľudí sa učíme vidieť, rozvíjať a prejavovať svoje výnimočné nadanie, či už je veľké alebo malé. Možno je naším darom, i keď len v malej miere, schopnosť poskytovať povzbudenie inému človeku, čo mu pomôže zotrvať na jeho ceste. Nemusí to z našej strany vyžadovať prílišné úsilie, avšak pre toho druhého to môže mať obrovský význam. Niekedy možno vôbec nezistíme, aký pozitívny vplyv sme zanechali.

Alebo máme možno iný dar, ako napríklad slová k napísaniu knihy, ktorá bude inšpirovať milióny ľudí. Akokoľvek to je, zapamätáme si, že každé nadanie, ktoré máme, je nesmierne vzácne, bez ohľadu na to, či pomáha iba nám alebo aj iným.

Oslobodenie sa od svojho pochmúrneho myslenia vytvorí priestor pre našu schopnosť vidieť, rozvíjať a prejaviť svoj talent. To je súčasťou pôvabu DDA: keď sa cítime pochopení a oceňovaní, oslobodí nás to k tomu, aby sme prejavili svoje dary, stali sa úplnými a všestrannými uzdravujúcimi sa dospelými deťmi.

Dnes uznám, že oplývam jedinečným talentom. Som teraz ochotný ho rozvíjať a prejavovať, zatiaľ čo sa učím, akým som hodnotným pre seba aj iných.