1. ledna / 1. januára

Zamyslenie na dnešný deň

Spolupútnici

„ Všetci členovia DDA sú si rovní a majú rovnocenný hlas bezohľadu na pracovné postavenie alebo profesijnú dráhu. Všetci sme dospelé deti, ktorí prichádzame do vzájomného kontaktu na základe empatie a nie nášho povolania alebo nezamestanosti.“ VČK, str. 528
V miestnosti uzdravovania môžeme sedieť vedľa lekára, kňaza, vrátnika, ženy v domácnosti alebo človeka akejkoľvek inej profesie. Vedľa koho však v skutočnosti sedíme? Sedíme vedľa iného dospelého dieťaťa so všetkými jeho strachmi, neistotami a traumami. V spoločnosti, kde sa naša hodnota posudzuje podľa materiálnych vecí alebo nášho postavenia, je okrem 12 krokového mítingu len málo miest, kde sme všetci na rovnakej úrovni, kde nikto nerozhoduje za tých druhých.
V DDA sme duchovné bytosti, ktoré prechádzajú ľudskými skúsenosťami. Jeden v druhom hľadáme lásku a porozumenie, ktoré sme nedostali v našej pôvodnej rodine. Navzájom sa tešíme z našich víťazstiev a v čase smútku podporujeme jeden druhého.
Úspech v DDA sa nemeria peniazmi, ani sociálnym postavením, ale vnútorným pokojom a vyrovnanosťou. Zdieľame si navzájom naše skúsenosti, silu a nádej, smejeme sa spolu, spolu i plačeme a vieme, že tu sme doma.
V dnešný deň viem, že pokiaľ mám svojich spolucestujúcich, nie som v tomto svete sám.