10.august

Naša minulosť je nám prínosom

 

„Skúsenosť nám vraví, že naša minulosť môže byť pre nás najväčším prínosom, ak sme ochotní požiadať o pomoc a pracovať na tom, aby sme zistili, čo sa stalo.“ VČK, str. 153

 

Niekedy premýšľame nad tým, akými by sme boli, keby sme vyrastali bez problému alkoholizmu či rodinnej dysfunkcie. I keď je pre nás normálne rozmýšľať spôsobom “čo ak“, vieme, že keď sa prepracovávame cez zneužívanie a strasti svojho detstva, nakoniec z toho môžeme vyjsť oveľa lepšie.

 

Čo môže spraviť z našej minulosti výhodu? V uzdravovaní vidíme, že všetko, čím sme si prešli, nám poskytuje výnimočnú príležitosť k tomu, aby sme sa hlbšie pozreli na svoj život, čo by sa inak nestalo. Preberáme na seba úlohu rozpliesť pavučinu našej histórie s vedomím, že nám to prinesie väčší pokoj. Znovu sa vrátime k starým zraneniam, aby sme konečne mohli zahojiť bolesť a lepšie porozumieť svojim dnešným myšlienkam, pocitom a správaniu. Sme schopní získať späť svoju silu a poučiť sa zo svojho boja.

 

V DDA nerobíme celú túto prácu sami. Ako deti sme možno boli sami, no teraz máme svojich spolupútnikov. Počúvame ich, ako zdieľajú rovnakú bolesť a vidíme múdrosť a poznanie, ktoré nadobudli na svojej ceste uzdravovania. Rovnaká múdrosť a poznanie sa zároveň stáva súčasťou toho, kým sme aj my.

 

Dnes si uvedomím, že moja minulosť mi poskytuje výnimočnú príležitosť k tomu, aby som rástol k sebarealizácii. Teším sa na neustálu múdrosť, ktorú mi uzdravovanie prináša.