10. července / 10. júla

Zamyslenie na dnešný deň

Spoluzávislosť
„Ako dospelé deti z rôznych rodín, zameriavame pozornosť na seba, aby sme dosiahli najlepších výsledkov. Postupne sa oslobodzujeme od spoluzávislých alebo závislých vzťahov.“ VČK, str. 60
Predtým, ako sme vstúpili do uzdravovania, vyzeralo to, akoby naše vzťahy boli spoluzávislé alebo závislé. To je to, na čo sme boli zvyknutí; je to to, s čím sme vyrastali. Ak chcel niekto od nás niečo iné, necítili sme sa v tom dobre, lebo sme vážne nechápali, čo to “niečo” bolo. Mohli sme sa držať roly po krátku dobu, ale napokon sme si aj tak okolo seba vybudovali hradby. Nemali sme žiadny vzor zdravého dávania a prijímania.
Ako sa v DDA učíme zameriavať sa na seba, na začiatku to vyzerá trápne. Väčšina z nás nie je zvyknutá starať sa o seba emocionálne. Postupne začneme chápať, že môžeme odísť od tých, ktorí sa k nám stále zle správajú a cítime pocit slobody, čo je pre nás nové, lebo sa necítime vinní.
Čerpáme silu z tých, ktorí prišli do programu pred nami. Počúvame, ako čelili náročným zmenám s vierou a dôverou v ich Vyššiu silu a tých, s ktorými zdieľali svoju cestu. Vidíme, že sľuby tohto programu sa napĺňajú v druhých ľuďoch a my máme teraz odvahu požiadať o vedenie, ktoré je k dispozícii.
V dnešný deň uvoľním svoje spoluzávislé a závislé vzťahy v prospech tých, ktoré sú založené na vzájomnom rešpekte. Naučím sa nový “tanec”, ktorý ma naplní životom.