10. června / 10. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Zoznam ďaľších charakterových nedostatkov

 

Naše skúsenosti nám ukazujú, že opačný extrém našich charakterových chýb je rovnako škodlivý.“ VČK, str. 8

Uvedomenie si škodlivých účinkov týchto protikladných nedostatkov prináša mnohým z nás prvotný pocit frustrácie z DDA programu. Keď napokon pominie eufória z toho, že sme našli skupinu ľudí, ktorí chápu, že sme boli ovplyvnení našim detstvom, začneme si pomaly pripúšťať, že sme neúmyslene mohli spraviť ľuďom okolo nás rovnaké veci, ktoré boli urobené nám. Toto je ťažká realita, ktorú máme prijať, ale je to potrebný zlomový bod, ktorý dovolí nášej duchovnej podstate, aby bola vystavaná na čestnom základe. Postupom času si uvedomíme, že sme popierali naše konanie. Správanie, ktoré nám slúžilo ako ochrana pri prekonávaní nášho traumatického detstva, nám dobre neslúžilo ako dospelým. Zvykli sme si viniť sa a trestať a hrať rôzne roly.

DDA navrhuje, aby sme sa stali sami sebe rodičmi a prelomili škodlivý kolobeh, v ktorom sme sa ocitli. S podporou našich stretnutí a spolupútnikov, práca, ktorú robíme, nám pomáha v tom, že sa cítime prijímaní našim vnútorným milujúcim rodičom a našou Vyššou Silou. Teraz môžeme dovoliť procesu, ktorý nám pomôže vyjsť z popierania a vstúpiť do duchovného vedomia, aby pri tom, ako sa uzdravujeme, pomaly a jemne odkryl pochované pocity a spomienky, ktoré viedli naše Pravé Ja k tomu, že sa ukrylo. 

Dnešný deň pripustím, že nielen, že som bol ovplyvnený dysfunkciou, ale taktiež som aj ja ovplyvnil ľudí okolo mňa. Pri tom, ako sa budem duchovne prebúdzať, budem sa cvičiť v tom, ako byť láskavý a milujúci k svojmu Pravému Ja.