10. května / 10. mája

Zamyslenie na dnešný deň

Rodinné vzťahy
„Keď nastane ten správny čas, prehodnotíme, aký chceme mať vzťah s členmi našej rodiny. Zvolíme si vyhnúť sa niektorým členom rodiny, pretože nám odčerpávajú energiu alebo sú k nám hrubí.“ VČK, str. 123
I napriek tomu, že sme prešli rovnakou skúsenosťou ako ostatní v našej rodine, mohli sme reagovať odlišne, získať odlišné jazvy a spôsoby, ako sme sa s tým vyrovnávali. A to nás častokrát ešte viac rozdeľovalo ako zjednocovalo.
Keď začíname so svojim uzdravovaním v DDA, tento rozdiel spôsobuje, že je pre nás ešte ťažšie byť v tom cirkuse, ktorým je naša širšia rodina. S praktizovaním, odhodlaním a podporou od ostatných členov DDA, si dovolíme vyhýbať sa situáciám, ktoré nás oberajú o všetku energiu a dokonca zapríčiňujú návrat k nášmu dysfunkčnému správaniu.
Ak si myslíme, že niektorí členovia rodiny sú pre nás ako jed a zle s nami zaobchádzajú, môžme sa od nich oddeliť. Nemusíme sa na tom zúčastňovať, lebo vieme, akí sú pre nás emocionálne vyčerpávajúci. Máme možnosť výberu. Nemusíme sa nechať stiahnuť spolu s potápajúcou sa loďou.
Toto odlúčenie nemusí byť naveky. Mnohí z nás sa napokon dostanú do bodu, kedy predstavíme rodine svoje skutočné JA a necháme na ich, či s nami budú komunikovať za našich podmienok, alebo nie.
Dnes si dovolím oddeliť sa od mojej dysfunkčnej rodiny. Toto mi dá príležitosť stať sa, kým mám byť, a nie kým by som mal byť podľa očakávaní.