11. brezna / 1. marca

11. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Autonómia

„Autonómia neznamená, že skupina DDA je izolovaná a nad rozsah spoločenstva ako celku. Nepoužívame autonómiu na zdôvodňovanie zmien DDA alebo jeho odkazu tak, aby sa to hodilo našim osobným záujmom.

Zameraním DDA je práca na Krokoch a nasledovanie Tradícií. Ak sú zmieňované len zriedkavo alebo nikdy, dôsledkom je, že tí, ktorí navštevujú míting sú ochudobnení o základné nástroje, ktoré pomáhajú v uzdravovaní.

Podobne, ak si míting žiada špecifickú duchovnú alebo náboženskú vieru, je odňatá základná sloboda voľby a míting by sa preto nemal nazývať DDA. My sme duchovným programom, kde každý človek je slobodný zvoliť si nejakú Vyššiu silu alebo nie. Nie sú tam žiadne príkazy.

Míting má väčšiu šancu držať sa svojej cesty, ak je každý člen schopný požiadať o skupinové svedomie, čo poskytuje účastníkom pocit bezpečia. Neopakuje sa znova naše detstvo, kde bolo určené pravidlo “Pretože som to povedal“. Žiadny jednotlivec ani skupinka ľudí by nemali robiť skupinové rozhodnutia. Biznis mítingy sú otvorené všetkým účastníkom mítingu. Toto je druh zdravého vodiaceho princípu, v ktorom sme nevyrastali, ale ktorý máme v DDA.

Dnes si dovolím zdvorilo sa opýtať, ako je môj míting vedený, keď sa mi niečo nezdá, vrátane toho, kam idú peniaze, a ak sa zdá, že sa odkláňame od Krokov a Tradícií. V DDA je každý jeden z nás rovnako dôležitý ako osoba vedľa nás.