11. června / 11. júna

Zamyslenie na dnešný deň
Strach
„Dospelé deti častokrát žijú tajný život strachu.“ VČK, str. 10
Každý deň sa jednotlivci obracajú k viere, aby prekonali strach. Ako diametrálne protiklady, strach a nádej nemôžu byť spolu na rovnakom mieste. Strach spôsobuje napnutie zmyslov, zatiaľ čo nádej vyžaduje ich úplné uvoľnenie.
DDA program nás učí rozpoznať a vyniesť naše strachy na denné svetlo. Toto sa nám podarí dosiahnuť s milujúcou podporou iných ľudí a našej Vyššej Sily. Robíme to v bezpečnom prostredí, kde nás nikto nesúdi za našu minulosť, za naše strachy, alebo za hlboko zakorenené reakcie, ktoré si nesieme z detstva.
Väčšina z nás ide životom a čakáme kedy si budeme môcť vydýchnuť, kedy sa prestaneme cítiť obmedzovaní pozíciou, ktorú zastávame, našim majetkom, alebo predstavou niekoho iného o tom, kým by sme mali byť. Dali sme strachu veľkú moc, aby kontroloval naše reakcie. Ale z celej tejto “práce“ sme vyčerpaní a chceme vo svojom živote cítiť pokoj a vyrovnanosť.
DDA nám dáva šancu cítiť sa slobodnými, aby sme boli tým, kým sme mali byť, niekým, koho si vážia a milujú pre to, kým sme a nie preto, čo robíme. Keď posilníme vieru v našu Vyššiu Silu, oslobodíme sa od svojich strachov a prestaneme veriť svojmu neochvejnému kritikovi, nášmu Nepravému Ja. Staneme sa svojim vlastným milujúcim a starostlivým rodičom.
Dnešný deň si budem vedomý akéhokoľvek strachu, ktorý zasahuje do mojej schopnosti sústrediť sa na uzdravenie. S milujúcou podporou mojich priateľov z DDA a mojej Vyššej Sily nechám ten strach odísť a pocítim pokoj.