11. September

11. 9.
Zamyslenie na dnešný deň

Duchovný zážitok

„Kto by si pomyslel, že rozprávanie, dôverovanie a cítenie sa rovná duchovnému zážitku, ale u dospelého dieťaťa tomu tak je. Cítili sme toto nové duchovno vo svojom dychu a v tom zmysle, že sme boli schopní čeliť životu za jeho podmienok.“ VČK, str. 285

Zdá sa to byť celkom jednoduché: ukáž sa na mítingu, počúvaj, podeľ sa a choď domov. Tieto základné úkony starostlivosti o seba prinášajú významné zmeny v našom živote. Keď si vo svojom dni nájdeme čas na návštevu mítingu, praktizujeme tým sebalásku. Keď si navzájom venujeme pozornosť, preukazujeme si tým záujem jeden o druhého. Keď v tichosti, pozorne a s úctou počúvame, stávame sa svedkami rastu toho druhého človeka, ale i svojho vlastného. Keď sa cítime dostatočne bezpečne na to, aby sme sa podelili o svoj príbeh uzdravenia, dávame tým najavo dôveru v skupine. Keď vynaložíme úsilie na to, aby sme prijali miesto, kde sa práve nachádzame, ukazujeme tým svoju zraniteľnosť a posúvame sa dopredu.

Tieto jednoduché akty starostlivosti o seba nám poskytujú duchovný zážitok, ktorý zďaleka prevažuje naše úsilie. Naši DDA spolupútnici s empatiou počúvajú bez toho, že by prerušovali náš proces a tiež sú svedkami nášho duchovného zážitku.

Ako sa učíme dôverovať a odovzdať procesu, spomienky alebo pocity sa vynoria na povrch z pod váhy rozpadajúceho sa nepravého Ja. Staneme sa slobodnými dýchať a robiť pozitívne, jednoduché kroky, zatiaľ čo sa uzdravujeme a skutočne žijeme svoj život.

Dnes podniknem jednoduché kroky k praktizovaniu starostlivosti o seba, aby som tak mohol zažiť duchovnú podstatu svojho uzdravovania.