11. února / 11. februára

Zamyslenie na dnešný deň

Náklonnosť

„Naše nepravé Ja neustále hľadá vonkajšiu náklonnosť, uznanie, alebo pochvalu, ale potajme si myslíme, že si ju nezaslúžime.“ VČK, str. 7

Mnohí sme strávili celú večnosť snahou stvárniť predstavu toho, že to máme všetko dokopy, hľadali sme uznanie tým, že sme sa správali, alebo obliekali určitým spôsobom. Vzhliadali sme k ľuďom, ktorí sa nám javili sebaistejší, aby nám povedali, ako máme myslieť a cítiť. Tým sme sa naučili nedôverovať svojej vlastnej intuícii. Úplne sme boli vydaní napospas iným. Odpojili sme sa od svojho fyzického i emocionálneho Ja.

Keď sme konečne získali nejaké uznanie, možno v práci po tom, ako sme non stop pracovali, náš pocit uspokojenia trval len krátko. Hlboko vo vnútri sme "vedeli“, že si to uznanie nezaslúžime, lebo náš vnútorný kritický hlas vravel: "Ak by poznali moje skutočné Ja, toto by sa nestalo."

Avšak ako sa v uzdravovaní život mení, teraz hľadáme svoju sebahodnotu v našom vnútri a vo vzťahu s našou Vyššou silou a nie v iných ľuďoch. Dovolíme, aby pokoj programu DDA rástol vo vnútri nás, deň po dni, pomocou dôslednej úprimnosti a snahy spoznať a porozumieť svojmu Vnútornému dieťaťu. Prestaneme sa zavďačovať ľuďom, pretože nás to ničí. Konečne sme sa stali centrom svojho vlastného života, s milujúcim vnútorným rodičom, ktorý nás neopustí.

Dnes si dám prednosť a nechám iných, nech si myslia, čo chcú. Som dostatočný presne tam, kde sa práve teraz nachádzam.