12. brezna / 12. marca

12. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Prehnane zodpovedný

„Vidíme, ako sme na seba prevzali príliš veľa zodpovednosti za myšlienky a konanie iných.“ VČK, str. 115

Niektorí z nás sme boli tí prehnane zodpovední v našej rodine. Naučili sme sa, že je našou prácou kontrolovať iných, či už aktívne alebo pasívno- agresívne. Našim cieľom bolo predchádzať otcovmu hnevu a matkinej depresii; možno potom bude doma trochu kľudu. I keď sme znova a znova zlyhali, to, čo sa zdalo ako male úspechy nám “dokázalo”, že je to možné a my sme v tom naďalej pokračovali. Sami seba sme presvedčili o tom, že môžeme kontrolovať dysfunkciu.

Keď sme v dospelosti na seba prevzali príliš veľa zodpovednosti za iných, častokrát sme sa nakoniec stretli s resentimentom a hnevom. Kto sme, že hovoríme ostatným, čo majú robiť, alebo si myslieť? Výsledkom bolo, že sme možno prišli o dôležitý vzťah či dokonca živobytie.

V DDA sa učíme, že najdôležitejšou vecou, ktorú môžeme urobiť, je prevziať zodpovednosť najprv sami za seba. Toto môže byť ťažké, lebo naša posadnutosť druhými nás mohla zanechať len s matným tušením, kto v skutočnosti sme. Ale postupom času s pomocou programu a našich spolupútnikov vidíme, že toto je cesta k pokoju, o ktorý sme sa vždy usilovali.

Dnes si budem pamätať, že nie som zodpovedný za myšlienky a správanie iných; som zodpovedný len sám za seba.