12. července / 12 júla

Zamyslenie na dnešný deň

Vyvážená inventúra
„V DDA si všímame správanie našich rodičov, rodinné roly, pravidlá, odkazy, zlé zaobchádzanie, zanedbávanie a aj ako nás to ovlyvňuje ako dospelých. Vyvažujeme inventúru nášho rodinného systému s dôkladnou inventúrou nášho vlastného správania.“ VČK, str.109
Práve vo Švrtom kroku to môže byť pre mnohých z nás po prvýkrát, kedy svoj celý príbeh povieme niekomu inému. Toto je pozoruhodný okamih, ktorý nás naplní pocitom celistvosti, aký sme nikdy predtým nezažili. Myšlienka, že nemôžme byť milovaní, ktorú sme si možno v sebe nosili, sa teraz pomaličky rozplýva.
Jedna z úžasných vecí na DDA je, že naša inventúra Štvrtého kroku nám pomôže porozumieť tomu, odkiaľ sme naozaj prišli a kým sa stávame. Prijímame všetko, čo sme dostali, aby sme sa mohli rozhodnúť, čo si ponecháme. Keď robíme svoju inventúru, robíme ju vyvážene, uvedomujúc si, že teraz robíme svoje vlastné rozhodnutia; už viac slepo neprijímame, čo nám iní implantovali do našej mysle. Nemusíme niesť všetko to zlé zaobchádzanie a zanedbávanie, ktoré nám bolo odovzdané po generáciách.
Rovnováha, ktorej sa učíme, nám umožní vidieť, kam potrebujeme ísť. Aj naďalej sa sústreďujeme na seba a meníme, to, čo zmeniť môžeme. Už viac nehľadáme dočasné riešenia na životné problémy.
Dnes budem dôverovať svojmu smeru. Začínam vidieť jasnejšie, že táto nova cesta, po ktorej kráčam, mi dá slobodu, ktorú si zaslúžim.