12. dubna / 12. apríla

12. 4.
Zamyslenie na dnešný deň

Rodinné roly

„Také roly prežitia sú veľmi odolné a zostávajú pevne v našej osobnosti ešte dlho po tom, ako sme opustili svoj nezdravý domov... Štyridsaťročná sestra, ktorá plní úlohu strateného dieťaťa tým, že sa vyhýba sviatočným jedlám s rodinou a veľmi zriedka telefonuje domov.“ VČK, str. 98

Roly, ktoré sme si osvojili k tomu, aby sme prežili svoje zážitky v detstve sú v našom živote vopred nastavené, pokiaľ si neuvedomíme skryté príčiny.

Pred DDA uzdravovaním sme sa možno vyhýbali svojej rodine, lebo sme sa cítili zaplavení strachom, hnevom, smútkom, rozpoltenosťou alebo nedôverou. Jedným zo spôsobov, ako sa ochrániť, bolo nezúčastňovať sa na falošnej radosti cez sviatky.

Ako používaním nástrojov programu robíme pokroky, možno sa i naďalej držíme bokom od svojej rodiny, avšak tentokrát je to preto, že si uvedomujeme, že vzájomná interakcia nie je zdravá. Môžeme dúfať, že príde čas, kedy sa budeme schopní postarať o svoje vnútorné dieťa dostatočne dobre na to, aby sme znova nadviazali kontakt s rodinou. A ak tak urobíme, bude to s plným vedomím toho, čo môžeme či nemôžeme dostať na oplátku, keď už viac nehráme roly, v ktorých sa naša rodina cíti príjemne.

Uzdravovanie je proces, ktorý klesá a prúdi ako vlny na piesku nášho života. S pomocou našej podpornej skupiny DDA, Vyššej sily a súcitných svedkov, ktorých na našej ceste nájdeme, sa môžeme tešiť z prebudenia nášho ducha, ktorý nám môže priniesť radosť každý jeden deň.

Dnes budem sledovať svoju meniacu sa rodinnú rolu ako spôsob všímania si svojho pokroku na tejto pozitívno vzrušujúcej duchovnej ceste, na ktorej sa nachádzam.