12. května / 12. mája

Zamyslenie na dnešný deň

Reagovať s láskou
„Tým, že začneme reagovať navzájom na seba s láskou, zároveň si tým dovolíme dávať a dostávať spôsobom, ktorý uzdravuje rany nášho detstva a napĺňa naše obyčajné ľudské potreby po pozornosti, láske a rešpekte.“ VČK, str. 363
Začať konať na základe lásky je výzvou pre hodnotový rebríček pôvodnej rodiny. V detstve bola naša schopnosť milovať a dôverovať nútená sa skryť, buď kvôli zneužívaniu, zanedbávaniu, alebo oboma. Hlboko v zákutiach našej duše, naše Vnútorné dieťa pozná pravdu a čaká na správnu príležitosť, aby mohlo dávať a prijímať lásku.
Len čo sa otvorí priestor pre vnútorného milujúceho rodiča, naše Vnútorné dieťa sa vynorí a zahrnie nás do milujúceho, starostlivého a zdravo kritického správania, ktoré náš často môže prekvapiť.
Ako postupne rastieme, poskytujeme službu na našich mítingoch a v rámci spoločenstva. Prichádzame z pozície lásky a vďačnosti, čo posilňuje náš záväzok k svojmu Vnútornému dieťaťu a vnútornému milujúcemu rodičovi. Pociťujeme účinky nášich zmenených reakcií; a rovnako aj ďalší ľudia v DDA, ktorí sú svedkami nášho rastu.
Dnes otvorím priestor svojmu vnútornému milujúcemu rodičovi, aby sa tak mohlo moje Vnútorné dieťa objaviť, cítiť sa milované a prejaviť vďačnosť, najmä ostatným uzdravujúcim sa dospelým deťom.