12. ledna / 12. januára

Zamyslenie na dnešný deň

Črta prvá

„Stali sme sa izolovanými a bojíme sa ľudí a autoritatívnych osôb.“ VČK, str. 10
Toľkí z nás sme sa uzavreli a skrývame sa kvôli nášmu strachu z iných ľudí a z autoritatívnych osôb. Väčšina nášho strachu vyplýva zo spôsobu, akým sa ku nám správali, keď sme boli malí. Pochopiteľne to, čo sme sa naučili ako deti, sa prenáša takmer do všetkého, čo dnes robíme: strach z nášho partnera alebo šéfa, strach z úspechu alebo neúspechu, strach z konfliktu- ten zoznam je nekonečný.
Naše autoritatívne osobnosti v detstve, naši rodičia, nás často fyzicky, verbálne alebo emocionálne zneužívali. Jednu vec, ktorú si myslíme, že me sa zaručene naučili je: ak sa niečo stalo, tak to bola naša vina.
Prácou na DDA krokoch so sponzorom, postupne a s odvahou odkrývame traumatizujúce momenty z nášho detstva, ktoré zanechali také dlhotrvajúce stopy. Žiaden div, že sme boli vystrašení. Žiaden div, že sme zadržiavali svoj dych a napínali všetky svaly. Spoznanie toho, čo sa stalo, je cesta ku zmene- jedna nasleduje druhú z určitého dôvodu.
Naša práca prináša ovocie. Až prídeme do bodu, kedy sa oblaky rozostúpia a cez ne zažiari slnko. Dokázali sme to! Už viac nemusíme žiť v strachu. Sloboda je fantastická! Ďakujem ti, Vyššia sila!
Dnes si priznám strachy, ktoré som si niesol po väčšinu svojho života a pripomeniem si, že som teraz v bezpečí. Zhlboka sa nadýchnem a cítim vďačnosť za tých ľudí v mojom živote, ktorí sú láskaví a milujúci.