12. února / 12. februára

Zamyslenie na dnešný deň

Definovanie dospelého dieťaťa

„Dospelé dieťa je niekto, koho konanie a rozhodnutia ako dospelého človeka sú riadené skúsenosťami z detstva, ktoré sú založené na pochybách o sebe samom alebo na strachu.“ VČK, str. 302

Skôr ako sme našli DDA, nemali sme príležitosť naučiť sa žiť akýmkoľvek iným spôsobom ako z hľadiska dysfunkcie, v ktorej sme vyrastali. V detstve väčšina z nás rýchlo prišla na to, čo si máme myslieť, povedať a urobiť, aby sme sa vyhli mnohej bolesti. Prežili sme najlepšie, ako sme dokázali spoliehajúc sa pri tom iba na seba.

V dospelosti častokrát naše automatické reakcie na situácie obnášajú správanie, ktoré sme sa naučili v detstve. Sme dospelí vzhľadom, ale stále musíme dozrieť, čo sa týka našich detských reakcií. Prenasledujú nás nevyriešené traumy, ktoré veľmi ľahko spôsobujú spúšť v našom živote. Nie je našou vinou, že sme neobišli s lepšími schopnosťami do života; nemohlo to s nami dopadnúť inak. Teraz máme s pomocou Dvanástich krokov Riešenie na náš Problém. Vďaka DDA máme lásku a podporu, ktorú potrebujeme k tomu, aby sme rástli cez svoju bolesť z detstva až k sebaistému a spokojnému dospelému, akým sme sa mali stať.

Dnes pustím všetko negatívne sebaposudzovanie svojej identity ako dospelého dieťaťa. Som plný nádeje, že sľuby DDA sa mi ponúkajú.