13. července / 13. júla

Zamyslenie na dnešný deň

Duchovný, nie náboženský

„Musíme mať na pamäti, že DDA je duchovný a nie náboženský program. Viera a náboženské presvedčenie nie sú požiadavkami pre členstvo v DDA. Vyhýbame sa dogmám a teologickým diskusiám, avšak, Vyššia sila je kľúčovou súčasťou spôsobu života DDA.“ VČK, str. 106
Častokrát sa to zdá byť úžasné, že si môžeme byť navzájom takí blízki na našich mítingoch, poskytovať jeden druhému emocionálnu oporu a pritom mať rozličný pohľad na to, čo predstavuje Vyššiu silu. Je to tak preto, že sme sa stretli kvôli jednému dôvodu: uznávame, že naše dysfunkčné detstvo prevládlo nad čímkoľvek ďalším.
DDA nepodporuje nijaké náboženské presvedčenie. Ak máme, ako jednotlivci, svoje vlastné presvedčenie, nemôžeme používať DDA ako priestor na to, aby sme presviedčali iných. Ak nemáme žiadne náboženské presvedčenie, nie sme oprávnení kritizovať náboženské stanovisko iného člena. Praktizujeme toleranciu voči druhým.
Všetky systémy viery majú jednu vec spoločnú: sú vo svojej podstate duchovné. Naše osobné duchovno a uznanie Vyššej sily tak, ako ju my chápeme, je to, čo nás vedie na našej ceste uzdravenia.
Dnešný deň si budem pamätať, že moja duchovná viera je živou súčasťou nášho uzdravovania; nemusí sa zhodovať s tým, v čo veria iní v programe.