13. května / 13. mája

Zamyslenie na dnešný deň

Zmysluplnosť
„Skúsenosť nám ukazuje, že Kroky sú osvedčeným spôsobom života, ktorý človeku do života prináša nový význam a zmysel.“ VČK, str. 95
Zachránili sme dnes život?
Usmiali sme sa, alebo sme obdarovali neznámeho milým slovo? Môžno ani nevieme, či ten neznámy nebol zrovna uprostred zúfalstva a nerozmýšľal o tom, či stojí za to život vôbec žiť. Mohol by náš prostý čin láskavosti priniesť čo i len najnepatrnejšiu iskru nádeje tomuto človeku?
Nie sme zodpovední za to, čo iní robia, ale môžeme zvážiť možnosť, že naše uzdravovanie nám prináša nové povedomie o tom, čo sa deje okolo nás a aký pozitívny vplyv môžeme mať pri zdanlivo bezvýznamnom každodennom styku.
Prechádzame každým jedným dňom hlboko ponorení do svojich myšlienok. Často sa nevedomky vyhýbame očnému kontaktu s inými.
I keď nemáme najlepší deň, usmiať sa na neznámeho a vidieť, ako nám úsmev opätuje, je príjemné. Možno pred seba pustíme človeka, ktorý stojí v rade za nami a má len jednu vec, zatiaľ čo my máme plný košík. Alebo si nájdeme chvíľku, aby sme nadviazali očný kontakt s úradníkom a popriali mu pekný deň.
Náhodný čin láskavosti môže niekomu rozjastniť deň a pomôcť nám cítiť sa v spojení. Možno nikdy nezistíme, aký dosah sme priniesli prostredníctvom našich činov, i keď by sme len vniesli trochu radosti do konkrétnej chvíle. Ale to úsilie šíriť toto posolstvo nádeje stojí za to.
Dnes si budem pamätať, že to, čo sa učím prostredníctvom DDA a Krokov sa netýka len mňa. Môj pokrok môže ovplyvniť každého, čieho života sa dotknem.