13. ledna / 13. januára

Zamyslenie na dnešný deň

Podstúpiť riziko

„Rozprávať o našich pocitoch je risk; ale je to risk, ktorý stojí za to podstúpiť, lebo odmeny sú úžasné.“ VČK, str. 186
Kde je to bezpečné hovoriť o našich tajných strachoch, nedostatkoch a pochybnostiach ohľadom nášho zdravého rozumu? Naša Vyššia sila nám dala skupinu DDA, ktorá načúva našim pocitom a nesúdi nás.
Naši DDA spolupútnici cítia to, čo my cítime a zdieľajú mnohé z rovnakých pochybností, aké máme my a aj naše často mylné vnímanie. Robia tak bez toho, že by sa nás pokúšali naprávať a bez toho, že by nám hovorili „prenes sa cez to.“
Vystierajú svoje ruky k nováčikom, ktorí zariskujú a prejdú dverami mítingu, aby porozprávali o svojich tajomstvách.
Je to veľmi ťažké neuveriť vo Vyššiu silu, keď vstúpime do priestorov DDA a vidíme tú bezpodmienečnú lásku, ktorú si jeden druhému prejavujeme. Schopnosť zdieľať svoje pocity v tomto bezpečnom prostredí nás posúva smerom k odmenám programu. Zažívame zázraky učenia sa tomu, ako milovať sami seba a premietame do sveta nové predstavy.
Dnes viem, že v DDA môžem riskovať zdieľať svoje najvnútornejšie pocity. Stretnú sa s prijatím a láskou.