13. September

13. 9.
Zamyslenie na dnešný deň

Služba

„Služba je kľúčovým aspektom DDA procesu uzdravovania. Je to spôsob, akým môžeme do DDA vrátiť to, čo nám spoločenstvo dobrovoľne odovzdalo.“ VČK, str. 348

V detstve nás do služby nútili. A tak vykonávanie služby v DDA môžeme mylne pociťovať rovnako. Ale je v tom rozhodujúci rozdiel: naša rodina nám nedovolila vybrať si vykonávanie služby. V DDA sa nás pýtajú, či si želáme byť v službe.

Voľba je na nás. Žiadne vyvolávanie výčitiek svedomia ani manipulácia. Ak nechceme robiť službu, ostatní členovia nás budú i tak prijímať a milovať. Môže sa stať, že služba nie je práve to, čo sme ochotní na istý čas robiť, pretože stále pracujeme na sebe. „To najdôležitejšie sprav ako prvé (z orig. First things first)“, hovoríme a ostatní toto rozhodnutie podporujú.

DDA nám dáva priestor a čas k nášmu rastu do úžasnej ľudskej bytosti, ktorou sme sa mali stať. Niekde na tej ceste môžeme začať chápať, že služba je formou, akou môžeme poďakovať a vrátiť naspäť to, čo sme dostali.

Môžeme to vracať tým, že robíme službu na úrovni skupiny, interskupiny i na svetovej úrovni. Na individuálnej úrovni robíme všetci službu zakaždým, keď prídeme na míting a zdieľame sa.

Ak som dnes dozrel do takého bodu, že svojim priateľom v DDA môžem dať nefalšovanú lásku, službu vykonám v rámci tohoto rozmeru lásky.