13. února / 13. februára

Zamyslenie na dnešný deň

Sľub piaty

„Uzdravenie v DDA je náročné, ale odmena je obrovská. Musíme vynaložiť úsilie a precítiť nepríjemné pocity, ktoré sa môžu objaviť. Zároveň je však cieľom sebaláska a uvedomenie si, že sme dostatočne dobrí takí, akí sme. Toto je paradox DDA.“ VČK, str. 438

Celé roky nám náš vnútorný kritický rodič pripomínal, že nie sme dosť dobrí. Bol to opakovaný záznam toho, čo nás o sebe naučili v detstve. Neuvedomovali sme si to, ale tá kritická časť nás samých taktiež hovorila, že nikdy nebudeme mať dostatočne na to, aby sme uspokojili svoje Vnútorné dieťa v núdzi. V istom okamihu sme sa sami seba mohli pýtať: „Čo to znamená dostatočne?“

S pomocou programu DDA sme zistili, že sme nepriaznivo zasahovali do uzdravovacieho procesu, ktorý by umlčal nášho vnútorného kritického rodiča. Keď sa tak stalo, vedeli sme, že môžeme začať plniť potreby svojho vnútorného dieťaťa.

Ako život pokračuje, kúsok po kúsku, púšťame „dosť“ svojho detstva a učíme sa prijať to, kým sme- a že máme tak veľa, čo môžeme ponúknuť. Priznáme si, že nám naša Vyššia sila pomáha naplniť naše potreby a občas aj naše túžby.

Dnes si pripomeniem, že som a vždy som bol/a viac ako dostatočne dobrý/á.