14. apríla/ 14. dubna

14. 4.
Zamyslenie na dnešný deň

Vyššia sila

„Mnohí sa cítime nesvoji pri spomenutí slova Boh a zmienka o tomto slove nás môže vyľakať... Títo členovia často nájdu úľavu v idei, že skratka B-O-H (GOD) znamená ‘dobrý usporiadaný smer’ (z angl. good orderly direction). VČK, str. 78

Mnohí sme boli v detstve zranení v mene náboženstva a Boha. Možno sme vyrastali v učení, ktoré nám ukazovalo trestajúceho Boha alebo v domove, kde sa netolerovala iná viera. Možno ešte stále nedokážeme do hĺbky rozpoznať mieru škôd, ktoré nám boli spôsobené hanbou a emocionálným zneužívaním, ktoré sme zažili v mene Boha.

Keď sme našli DDA, mohli sme mať problémy s použitím slova Boh v Krokoch. Následne, keď iní rozprávali o svojej viere v Boha a zmienili sa o náboženstve, bolo to, akoby neustále niekto stláčal obrovské tlačidlo. Ak sme kvôli tomu prestali chodiť na mítingy, odmietli sme program, ktorý je určený pre ľudí akejkoľvek viery, či už nazývajú svoju Vyššiu silu Bohom alebo nie.

Ak zotrváme, môžeme spraviť veľa vecí. Počas nášho zdieľania môžeme potvrdiť svoju vlastnú vieru tým, že povieme: „Tento program pre mňa funguje, pretože je to duchovný program a nie náboženský.“ Alebo keď niekto povie slovo ‘Boh’, môžeme na to myslieť ako na akronym pre ‘dobrý usporiadaný smer’ (z angl. God- good orderly direction). Obe voľby, alebo mnohé ďalšie nám pomôžu nájsť spôsob ako „si vziať z toho, čo sa mi páči a zvyšok nechať tak.“

Dnes nevyhodím niečo cenné spolu s tým, o čo nestojím. Len preto, že niektorí ľudia veria vo Vyššiu silu, pri ktorej sa cítim nesvoj, neznamená to, že program nie je pre mňa to pravé.